Til hovedinnhold
Norsk English

Nytt forskningssenter for en mer kostnadseffektiv og bærekraftig energiomstilling

Energiminister Terje Aasland kunngjorde 11. april etableringen av et nytt forskningssenter som skal se på hvordan man kan redusere både kostnader og naturpåvirkning i energiomstillingen.

Forskningssenteret FME InterPlay (Integrated Hub for Energy System Analyses) skal utvikle åpne planleggingsverktøy for energisystemer med et mål om å avkarbonisere energisystemet til en lavere kostnad for samfunn og natur samtidig som man legger til rette for nye grønne industrier.

Fra venstre – Rune Paulsen, Tensio, Audhild Kvam, Tensio, Ingeborg Graabak, SINTEF, leder InterPlay, Jan Petter Haugli, Statkraft, Hanne Sæle, Statnett og Carsen Sørlie, Equinor

Fremtidens energisystem vil bli mer integrert og kreve koordinert planlegging og drift på tvers av flere energibærere. Det nye prosjektet vil undersøke samspillet mellom de ulike komponentene i systemet og gi beslutningstakere verktøyene og analyseresultatene de trenger for å lede dette skiftet.

– Energisystemet er svært komplekst, og de ulike delene påvirker hverandre, sier senterleder Ingeborg Graabak. En stor økning i fornybar produksjon, utvidet bruk av fjernvarme, og nye lagringsformer som batterier og hydrogen, er alle eksempler på faktorer som vil spille en rolle i framtidens avkarboniserte energisystem. Å se hvordan de samhandler på systemnivå kan føre til betydelig effektivisering.

Et stort fokus i senteret er de ulike teknologiske løsningenes påvirkning på naturen.

– Noen løsninger krever mer arealbruk enn andre, sier Graabak. Det er viktig å ha kunnskap om de kumulative virkningene av denne arealbruken på systemnivå. 

Senteret planlegger å utvikle minst 20 innovasjoner og utdanne over 60 eksperter på områder som energisystemmodellering og analyse, evaluering av naturkonsekvenser, og markedsdesign og regulering.

InterPlay ledes av SINTEF Energi og samler over 30 partnere fra Norge, Europa og USA.

InterPlay-forskningspartnere:

Brukerpartnere (industri og offentlig forvaltning):


Fakta om Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME)

Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) er tidsbegrensede forskningssentre som har en konsentrert, fokusert og langsiktig forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå. Industribidraget i de ulike sentrene utgjør minimum 50% av finansieringen, men kan utgjøre større andel. Maksimumsfinansiering fra Forskningsrådet er 25 millioner i året.


 

Utforsk fagområdene

Kontaktperson