Til hovedinnhold
Norsk English

Nytt forskningssenter skal bidra til realisering av karbonfangst og -lagring i gigatonn-skala

Mona Mølnvik (SINTEF), Anna Pontén (Equinor) og Olav Bolland (NTNU) feirer kunngjøringen av et nytt CCS forskningssenter.
Mona Mølnvik (SINTEF), Anna Pontén (Equinor) og Olav Bolland (NTNU) feirer kunngjøringen av et nytt CCS forskningssenter.
– 11. april kunngjorde Forskningsrådet en investering på 180 MNOK i et nytt forskningssenter for karbonfangst, -transport og -lagring (CCS) i Norge.

gigaCCS er et forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) som vil fremme Norges ekspertise innen CCS samt støtte den globale implementering av CCS i gigatonn-skala.

Senteret har finansiering for åtte år (2025-2032) og bygger på samarbeidet og innovasjonene fra FME-forgjengeren NCCS - Norwegian CCS Research Centre, som avsluttes inneværende år.

– Implementering av CCS i gigatonn-skala er avgjørende for en rettferdig og bærekraftig overgang til netto nullutslipp, sa Mona Mølnvik, forskningssjef ved SINTEF Energi. Mølnvik er direktør for NCCS og vil inneha samme stilling i gigaCCS. – gigaCCS er bygd opp med mål om å fronte verdensledende forskning og innovasjoner, utvikle løsninger for nullutslippssamfunnet, utdanne neste generasjon CCS-spesialister, og styrke kompetansen som kreves for å akselerere implementering av CCS.

Nåværende direktør for NCCS og fremtidig direktør for gigaCCS, Mona Mølnvik (SINTEF), ved tildelingen.
Nåværende direktør for NCCS og fremtidig direktør for gigaCCS, Mona Mølnvik (SINTEF), ved tildelingen.

gigaCCS skal støtte CCS-implementering i stor skala

Det internasjonale energibyrået (IEA – «the International Energy Agency») har beskrevet CCS som et avgjørende verktøy for å nå klimamålene våre. Det er fordi CCS kan avkarbonisere industrier hvor det er vanskelig å redusere CO2-utslipp, samt muliggjøre teknologier for negative utslipp. For at CCS skal nå sitt fulle potensial, må implementeringen skaleres opp slik at det er mulig å lagre gigatonn med CO2 hvert år.

gigaCCS vil håndtere denne utfordringen ved å utvikle og produsere konkurransedyktige CCS-teknologier som vil øke verdien og redusere risikoen for industri og samfunn gjennom strategisk kompetanse- og kapasitetsbygging.

– CCS er en driver for økonomisk vekst og sysselsetting gjennom å skape og opprettholde arbeidsplasser, støtte økonomisk vekst i industrier med netto nullutslipp, legge til rette for en rettferdig overgang i industriens skifte fra høyutslipp til lavutslipp, og muliggjøre gjenbruk av infrastruktur og utsettelse av avviklingskostnader, forklarte Mølnvik.

gigaCCS vil gjennomføre industridrevet forskning

Rask og effektiv implementering av CCS i stor skala vil kreve en felles innsats fra industriaktører og forsknings- og utviklingsmiljøet. gigaCCS vil fungere som en samarbeidsarena, bestående av 43 partnere samt over 30 tilknyttede partnere for å sikre at arbeidet er relevant og får størst mulig effekt. SINTEF er vertsinstitusjon.

– Vi må sørge for at tiden fra løsninger utvikles i laboratoriene til samfunnet får glede av den nye kunnskapen er kortest mulig. Samarbeid i disse sentrene er en vekstplattform som sikrer og forbedrer konkurranseevnen til store deler av norsk næringsliv og alle de leverer tjenester til, sier Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF.

I tillegg har senteret også et mål om å utdanne minst 28 PhD-kandidater og over 50 MSc- og BSc-studenter. gigaCCS vil integrere studentene tett i senterets hovedaktiviteter slik at studentene får kompetanse som både er av interesse for industrien og som sikrer utvikling av fremtidig CCS-teknologi.


Om FME-ordningen

Forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME) er tidsbegrensede forskningssentre som utfører konsentrert, fokusert og langsiktig forskning på et høyt internasjonalt nivå. Industribidraget til de ulike sentrene utgjør minst en tredjedel av sentrenes finansiering. Maksimal finansiering fra Forskningsrådet i Norge er 25 MNOK i året.


 

Utforsk fagområdene

Kontaktperson