Til hovedinnhold
Norsk English

Den første H2science-konferansen ble en suksess

H2science plenumsesjon
H2science plenumsesjon
18. og 19. juni trakk en ny konferanse om hydrogenforskning 132 hydrogenforskere og bransjefolk til Trondheim.

Målet med konferansen er å legge til rette for diskusjoner og fremme samarbeid mellom forskere og bransjefolk innen feltet, og på den måten bidra til å realisere en bærekraftig, grenseoverskridende og sektorovergripende økonomi for hydrogen.

H2Science tar opp vitenskapelige og teknologiske fremskritt innen hydrogenforskning

Snart er det kun 25 år til 2050 og verden nærmer seg raskt et avgjørende beslutningspunkt når det gjelder klimamålene. Hydrogen regnes som en av de viktigste driverne for energiomstillingen, siden det er en utrolig allsidig energibærer som ikke produserer noen klimagassutslipp ved bruk. På den måte kan det bidra til avkarbonisering av en rekke industrier, fra varme- og elektrisitetsproduksjon, til transport og maritim sektor.

Å realisere hydrogenets fulle potensiale vil imidlertid kreve mer forskning og innovasjon gjennom hele verdikjeden for hydrogen. H2science-konferansen er derfor laget for å spesifikt fokusere på og fremme de nyeste vitenskapelige og teknologiske fremskrittene innen hydrogenforskning.

Konferansen hadde 12 hovedtalere, 60 muntlige presentasjoner og 30 postere om emner fra hele hydrogenverdikjeden.

– Pågående forskning og utvikling er avgjørende for å etablere helhetlige verdikjeder for hydrogen og ammoniakk. De vitenskapelige diskusjonene mellom forskere og industriaktører på H2science-konferansen dreier seg i stor grad om hydrogenteknologier og deres betydning for samfunnet vårt. Disse diskusjonene er nødvendige for å kunne bidra til økte bruksområder for hydrogen, sa Kyrre Sundseth, forskningsleder i SINTEF Industri.

Temaer som ble tatt opp under konferansen var

  •  hydrogen- og ammoniakkproduksjon,
  • sikkerhet ved hydrogen og ammoniakk,
  • materialintegritet i nærvær av hydrogen og ammoniakk,
  • transport og lagring av hydrogen og ammoniakk,
  • sluttbruksteknologier,
  • samfunns- og miljøaspekter,
  •  internasjonale FoU-pilot- og storskalainitiativer.

Mer investering i forskning og utvikling er avgjørende for å realisere målene i hydrogenstrategiene

Både EU og den norske regjeringen har utarbeidet strategier for å realisere en fornybar økonomi rundt hydrogen som sørger for lave karbonutslipp.

H2science arrangeres av FME HYDROGENi, et forskningssenter for fornybar energi (FME) som arbeider for å støtte målene i den norske regjeringens hydrogenveikart. Dette inkluderer også etableringen av et nasjonalt marked for hydrogenproduksjon og -bruk innen 2050.

– Å fortsatt investere i forskning og utvikling er avgjørende for å mobilisere økonomien rundt hydrogen og få til et internasjonalt samarbeid mellom forskere og industripartnere, sa Nils Røkke, direktør for FME HYDROGENi og konserndirektør for bærekraft i SINTEF.

Med H2science ønsker vi å løfte fram fremgang ved å skape en arena for deling av vitenskapelige resultater og fremskritt.

H2science blir også arrangert i 2026. Du kan holde deg oppdatert på de siste nyhetene og utviklingene fra konferansen på den offisielle nettsiden

 

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

FME HYDROGENi

Prosjektvarighet:

01.06.2022 - 31.12.2030

Kontaktperson:

Nils Anders Røkke

Kontaktperson