Til hovedinnhold
Norsk English

Ny nettguide for helse, miljø og sikkerhet i havbruk

Mann i gule verneklær studerer en havmerd
Foto: Hans Tobias Slette/SINTEF Ocean
Mange opplever HMS-arbeidet i havbruksnæringen som «brannslukkende», men noen av de nye bedriftene er i forkant, ifølge en ny undersøkelse. For å bistå næringen i det systematiske HMS-arbeidet, lanserer SINTEF Ocean nå siden HMS i havbruk (www.hmsihavbruk.no) som foreslår en rekke tiltak basert i forskning.

Føre var, ikke etter snar

Den ferske rapporten «HMS i det nye havbruket» viser at mange ser forbedringer i forholdene for HMS i havbruk de siste tiårene. Samtidig beskrives HMS-arbeidet på etablerte arbeidsplasser som reaktivt, det vil si at det skjer "i etterkant" av hendelser. Dette gjelder for både tradisjonelle og nye produksjonsformer.

På flere anlegg som er under etablering nå ser man et annet bilde. Her beskriver mange at de har et mer proaktivt HMS-arbeid, som altså innfører tiltak som gjør at de ligger "i forkant" av hendelser. De prioriterer ressurser for å forebygge ulykker og skader. Dette er noe som også de etablerte selskapene kan ta lærdom av. 

Generelt viser undersøkelsen at HMS må prioriteres høyere på alle nivå i selskapene, slik at ressurser til sikkerhetsstyring, utstyr, læring og samarbeid er på plass. 

Rapporten inneholder resultater fra intervjuer og arbeidsmøter med ansatte i havbruk, som har erfaring med tradisjonelle merdanlegg, nedsenkbare anlegg, lukka anlegg, og anlegg tiltenkt drift til havs og på land. For nye konsepter kan nye og større farer være knyttet til store dimensjoner og krefter, og mye fisk.

Ny nettside om HMS i havbruk

www.hmsihavbruk.no kan du finne mulige tiltak for å forebygge hendelser på din arbeidsplass. Her finnes også resultater fra en spørreundersøkelse blant ansatte i næringen og oppdaterte ulykkesanalyser, samt ressurser som oppdrettsselskapene kan bruke i sitt interne HMS-arbeid. Dette inkluderer blant annet forslag til tiltak om risikovurderingsmetodikk, læring av hendelser og samarbeid for økt sikkerhet. 

Les mer

 

Prosjektinformasjon

Prosjektvarighet:

01.02.2023 - 31.07.2024

Kontaktperson:

Trine Thorvaldsen

Utforsk fagområdene

Kontaktperson