Til hovedinnhold
Norsk English

HMS i havbruk - risikostyring i ulike produksjonsformer

HMS i havbruk skal etablere kunnskap og tiltak for sikre operasjoner og helsefremmede arbeidsplasser i havbruksnæringen.

Kontaktperson

Les HMS-undersøkelsen i havbruk 2023

​Ansatte i havbruk har det mest risikoutsatte yrket i Norge etter fiskeri. Ambisjoner om vekst og fremvekst av nye produksjonsformer forutsetter at helse, arbeidsmiljø og sikkerhet (HMS) tillegges stor vekt, både hos selskapene, leverandører og myndigheter. Hensiktsmessige tiltak krever kunnskap om hvilke utfordringer som peker seg ut i de ulike produksjonsformene.

Det eksisterende kunnskapsgrunnlaget gir innsikt i årsaker til fravær og frafall, samt teknologiske og organisatoriske forhold som påvirker HMS på tradisjonelle merdanlegg og servicefartøy. Forskning som er gjort omfatter også eksponerte lokaliteter som bruker tradisjonelle merdanlegg. Men havbruksteknologi er i rask utvikling, og fremveksten av nye produksjonsformer innebærer særskilte operasjoner og nye typer risiko som må håndteres.

Det finnes ingen bred evaluering av risiko for ansatte i ulike produksjonsformer. Det er behov for oppdatert kunnskap om HMS-status for de tradisjonelle merdbaserte anleggene, og ny kunnskap om nye typer anlegg og produksjonsformer, både sjøbaserte og landbaserte. 

Forventet nytteverdi: å redusere arbeidsrelatert fravær og frafall i en ulykkesutsatt næring dreier seg om arbeidstakernes rett til et forsvarlig arbeidsmiljø, som beskrevet i Arbeidsmiljøloven. Et arbeidsskadedødsfall har store konsekvenser og kostnader - spesielt for de personlig berørte, men også i et samfunnsperspektiv. 

Hovedmål
Å etablere kunnskap og tiltak for sikre operasjoner og helsefremmende arbeidsplasser i havbruksnæringen.

Delmål

  1. Å oppdatere og sammenstille kunnskap om felles og særskilte utfordringer for HMS i ulike produksjonsformer, som kan bidra til å forebygge arbeidsrelatert fravær og frafall fra næringen.
  2. Å evaluere organisatoriske og teknologiske forhold som påvirker HMS i ulike produksjonsformer, som kan legges til grunn for organisering av arbeid, utforming av arbeidsplasser og utstyr.
  3. Å utarbeide målrettede tiltak som kan nyttiggjøres i det systematiske HMS-arbeidet internt i selskapene.

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2023 - 2024

Utforsk fagområdene