Til hovedinnhold
Norsk English

Styrke gjennom samarbeid

Gruppebilder av kystvaktledere og SINTEF ledelse.
I en verden hvor både tradisjonell sikkerhet og klima spiller en stadig større rolle, er det ekstra viktig med internasjonalt samarbeid. Tirsdag 16. april møttes de øverste lederne av Kystvakten i sju nasjoner i regi av Arktisk Kystvaktforum (ACGF) i Trondheim, med kystvaktskipet Jan Mayen og SINTEFs Havbasseng på Tyholt som arena.

- Som allierte og partnere ligger vårt konkurransefortrinn nettopp i denne typen samarbeid, kommenterte Admiral Linda L. Fagan, Commandant, U.S. Coast Guard. Hun var også imponert over Havbassenget:

- Jeg forventet ikke at det skulle være så stort, og det er virkelig imponerende hva som foregår her. Det er spennende å være her, og for en flott evne og mulighet Norge har til å støtte den marine industrien.

Ved Havbassenget, fikk delegasjonene fra USA, Canada, Island, Finland, Sverige, Danmark og Norge en introduksjon til SINTEF, SINTEF Ocean og Havteknologisenteret ved SINTEFs konsernsjef Alexandra Bech Gjørv og Vegar Johansen, adm.dir. Ocean. Videre beskrev Odd Magne Nilsen, prosjektleder i Forsvarsmateriell, hvordan det nye kystvaktskipet Jan Mayen ble utviklet, og testet på Tyholt i perioden 2018-2019.

Modell av KV Jan Mayen med publikum i bakgrunnen.

Stolt vertskap

- Utviklingen i verden rundt oss viser at behovene for økt samfunnssikkerhet spenner over skillet mellom sivilsamfunnet og forsvaret. Her kan SINTEF bidra, og derfor var det både lærerikt og en stor ære at alle disse lederne av kystvakten i landene i Arktis valgte å bruke en dag sammen med oss, sier SINTEFs konsernsjef Alexandra Bech Gjørv.

- Jeg tar dette besøket som et godt tegn på at NTNU og SINTEF tilbyr kompetanse og infrastruktur i verdensklasse, og det lover jo godt for Norsk havteknologisenter. Og så var det jo stor stas å først se modellen fra forsøkene på bassengkanten, og så få være med på tur med det flotte skipet KV Jan Mayen ute på Trondhjemsfjorden.

Vegar Johansen, administrerende direktør i SINTEF Ocean legger til:

- Samtalen med kystvaktledelsen fra viktige allierte land var interessant, og gjennom dialogen tror jeg alle fikk mer oppmerksomhet på hvordan deres funksjon kan styrkes gjennom tettere samarbeid med forskningsinstitutter som SINTEF.

De fremmøtte fikk også høre om problemene med plast i arktiske hav og kystområder ved sjefsforsker Rachel Tiller, og en introduksjon til nye energisystemer for skip ved forskningsleder Anders Valland.

Kontaktperson