Til hovedinnhold
Norsk English

Ørjan Selvik

Seniorrådgiver

Ørjan Selvik er seniorrådgiver i avdeling for Skip og Havkonstruksjoner i SINTEF Ocean. Ørjan er intern prosjektleder i SINTEF Ocean for prosjektet Norsk Havteknologisenter. Siden 2008 har Ørjan jobbet med eksperimentell verifikasjon av skip og havkonstruksjoner i slepetanken og havbassenget til SINTEF Ocean og fullskala tester av skip. Kompetanse og erfaringsdeling jobber Ørjan med gjennom kompetanseforum for krevende fartøysoperasjoner.

Utdanning

Sivilingeniør i marin hydrodynamikk, Institutt for marin teknikk, NTNU

Kompetanse og fagområder

Skipshydrodynamikk, sjøgangsegenskaper til skip og fullskala tester av skip, hurtigbåter og livbåter. Spesielt opptatt av kompetanse og erfaringsdeling gjennom arbeid med kompetanseforum for krevende fartøysoperasjoner og arbeid med nasjonal slepeberedskap.

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/%C3%B8rjan-selvik-173ab4ba/

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Paul Fjermstads vei 59
Trondheim