Til hovedinnhold
Norsk English

Simulering av skipsmanøvrering (SimVal)

"Sea Trials and Model Tests for Validation of Shiphandling Simulation Models" (SimVal) er et prosjekt under MAROFF programmet i forskningsrådet.

Kontaktperson

Hovedmålet med prosjektet er å utvikle en metode for validering av numeriske skipsmodeller som verktøy for studier av skipsmanøvrering, ytelse på dypt og i krevende farvann og skipshåndteringssimulatorer. For å lykkes med dette gjennomføres avanserte eksperimentelle undersøkelser både med modelltesting og i fullskala.

I tillegg til SINTEF er følgende partnere i prosjektet: Rolls-Royce Marine, Marine Cybernetics, Ship Modeling and Simulation Centre (SMSC), Torghatten Nord, Island Offshore, Flanders Hydraulics Research, Ghent University, Terminal Investment Limited, MSC - Mediterranean Shipping Company, Singapore Maritime Academy, Tokyo University of Marine Science and Technology, Polytechnic School University of São Paulo, Transpetro, Instituto SINTEF do Brazil og NTNU.

SINTEFog NTNU gjennomførte i august 2013 det første settet av manøverprøver med NTNUs forskningsfartøy "R/V Gunnerus" i Trondheimsfjorden. Prøvene omfattet manøvre beskrevet i International Maritime Organization (IMO) sin "Standards for Ship Manoeuvrability" og utvalgte lavhastighetsprøver. Det ble også gjennomført sjøprøver i stille vann med Torghatten Nord sin ferje, "M/F Landegode".

Modelltesting av både "R/V Gunnerus" and "M/F Landegode" ble gjennomført i skipsmodelltanken høsten 2013. Skalamodellene er benyttet i forsøk i de hydrodynamiske laboratoriene for å måle krefter på en fastholdt modell og bevegelsene til en frittgående modell. Resultater fra modellskala-målingene vil bli brukt til å generere inngangsdata til SINTEFs avanserte simuleringsverktøy VeSim.
Nettside: 

Nøkkeltall

Prosjektstart

11.02.2015

Utforsk fagområdene