Til hovedinnhold
Norsk English

Norsk havteknologisenter

Norsk havteknologisenter skal utvikle ny kunnskap og teknologi med havet som fellesnevner. Senteret skal bli det nasjonale kunnskapssenteret for havromsteknologi.

Kontaktperson

I Norsk havteknologisenter vil det foregå utdanning av ingeniører og forskere, grunnforskning, oppdragsforskning og testoppdrag for norsk og internasjonalt næringsliv. Formålet med Norsk havteknologisenter er å sikre Norges posisjon som ledende havnasjon og bidra til den grønne omstillingen av norske havnæringer.

Norsk havteknologisenter vil bestå av nye laboratorier på Tyholt i Trondheim kombinert med installasjoner ute i Trondheimsfjorden, i havet utenfor Hitra og Frøya og Ålesund. Den store forskningsinfrastrukturen gir NTNU og SINTEF muligheten til å tilby forskning, utdanning og innovasjon som havnæringene trenger for å lykkes med omstillingene de står overfor.

Norsk havteknologisenter kommer gi bidrag på ulike områder:

 • Utvikling og omstilling av havnæringene i Norge (bærekraftig verdiskapning og økt konkurransekraft)
 • Nye arbeidsplasser innen havnæringene
 • Utdanning av fremtidens kandidater innen havnæringene
 • Verdensledende forskningsmiljø på havromsteknologi
 • Nye innovasjoner
 • Nye bedrifter

Senteret skal:

 • utdanne fremtidens spesialister innenfor havromsteknologi
 • sikre næringsliv og myndigheter tilgang til ledende kompetanse og infrastruktur knyttet til høsting og forvaltning av havrommet
 • bidra til effektiv utnyttelse av nasjonal kompetanse og økt kunnskap gjennom samarbeid med norske og utenlandske institusjoner og virksomheter
 • aktivt medvirke til økt innovasjonstakt innen havromsteknologi
 • bidra til omstilling og utvikling av havnæringene
 • SINTEF og NTNU kommer være brukere av Norsk havteknologisenter, og Statsbygg vil være byggherre. Norsk havteknologisenter planlegges bygges på tomten hvor Marinteknisk senter ligger i dag, Otto Nielsens vei 10, på Tyholt i Trondheim.
 • Byggestart berammes sommeren 2022. Endelig beslutning om finansiering tas av Stortinget i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2022.

Hør SINTEFs podkast «Smart forklart» om Norsk havteknologisenter (tidligere kalt Ocean Space Centre) her:

Hør alle episodene av podkastserien «Smart forklart» her.

Nøkkeltall

Prosjektstart

2022

Havrommet: Uttrykket havrommet (ocean space) viser til områder i, under, på og ved havet og kobles ofte til aktivittetene som pågår der. Aktivitetene spenner fra akvaklutur, store flytende konstruksjoner, autonome skip og så videre, og omfatter alle stegene i verdikjeden.