Til hovedinnhold
Norsk English

Norsk havteknologisenter

Slik blir Norsk havteknologisenter

Norsk havteknologisenter vil, i tillegg til anlegget på Tyholt i Trondheim, også bestå av Fjordlab/Oceanlab, som er flere forskningsinfrastrukturer plassert i havet, og som kommuniserer med laboratoriene på Tyholt.

Kontaktperson

Hoveddelen av Norsk havteknologisenter skal etableres på Tyholt i Trondheim, på den samme tomta som i dag huser Institutt for marin teknikk ved NTNU og deler av SINTEF Oceans virksomhet. Det nye anlegget blir omtrent 10.000 kvadratmeter større enn dagens anlegg, og arealutvidelsen vil i hovedsak skje der hvor det i dag er parkeringsplasser.

Norsk havteknologisenter skal inneholde våte og tørre laboratorier med havbasseng, konstruksjons- og maskinlaboratorier, undervisningslokaler og undervisningslaboratorier, kontor- og møtelokaler. Laboratoriene vil inneholde svært avansert utstyr. Bygget vil bestå av tre ulike bygg og totalt være cirka 49.000 kvm.

Norsk havteknologisenter inkluderer også Fjordlab/Oceanlab, som er flere anlegg med avansert forskningsutstyr og sensorer som ligger ute i Trondheimsfjorden, utenfor Hitra/Frøya og ved Ålesund.