Til hovedinnhold
Norsk English

Norsk havteknologisenter

Hva er havrommet?

Uttrykket havrommet (ocean space) viser til områder i, under, på og ved havet og kobles ofte til aktivitetene som pågår der. Aktivitetene spenner fra akvakultur, store flytende konstruksjoner, autonome skip og så videre, og omfatter alle stegene i verdikjeden.

Kontaktperson

Norge er en kystnasjon med verdens nest lengste kyst etter Canada - hele 100 915 km med alle øyer. Havområdet Norge rår over er 6 ganger større enn landarealet og havvolumet er enormt og til dels uutforsket. Fra tidenes morgen har vi høstet enorme ressurser fra havet, og sjøen har vært vår viktigste transportåre. 

De norske havnæringene omfatter blant annet maritim, fiskerier og havbruk, offshore olje og gass. Disse næringene står for en stor del av eksportinntektene til Norge. I kjølvannet kommer det også nye fremvoksende havnæringer, blant annet ny biomarin industri, havvind og undervanns gruvedrift. Alle disse næringene er avhengige av å utvikle teknologi for å sikre en bærekraftig utvikling. 

Norsk havteknologisenter kommer være en viktig del av SINTEF Ocean sitt tilbud om kunnskap og teknologiske løsninger til havnæringene.