Til hovedinnhold
Norsk English

Forbrukere trenger klare anbefalinger til gode energiløsninger

Åse Lekang Sørensen har forsket på energibruk i leilighetsbygg, elbillading og solenergi. Foto: Werner Juvik
Høy andel fornybar energi og høy energieffektivitet er avgjørende i utviklingen av nullutslippsområder. Energibruk og elbillading er blant løsningene Åse Lekang Sørensen forsker på.

Byggsektoren står for om lag 40 prosent av energibruken i Norge. Smart styring av energiflyten, både i bygg og mellom bygg i et område, er avgjørende i utviklingen av lavutslippsområder. Styringen bør skje i tråd med behovene i det omkringliggende energisystemet.

- Smart styring trenger ikke alltid å være så komplisert. Jeg har sett på når på døgnet det er best å lade elbilen, og hvordan lading kan flyttes til natta eller til tider på døgnet med solenergi. Per i dag lader mange på ettermiddag og kveld når strømnettet er belastet, sier Åse Lekang Sørensen, forsker i SINTEF Community. Hun har nylig forsvart sin doktorgrad hvor hun fordyper hun seg i energibruk i leiligheter.

Smart styring av energi

Doktorgraden bygger på energimålinger fra et stort borettslag på Risvollan i Trondheim med 1000 leiligheter.

- Jeg har undersøkt hvordan beboerne bruker varme og strøm i løpet av et døgn og i løpet av et år. Jeg har også undersøkt hvordan det hadde passet overens med energibruken ellers dersom de hadde hatt solceller, forteller Lekang Sørensen. 

Solenergi og energieffektiviseringstiltak i bygg kan frigjøre elektrisitet til andre formål. Hun håper funnene kan gi  grunnlag for en bedre og mer helhetlig styring av energibruk i leiligheter.

Toveis-elbillading testet ut på Evenstad

Lekang Sørensen har vært med å demonstrere løsninger for toveis-elbillading. Det er testet ut på Studiested Evenstad, en av pilotene i forskningssenteret FME ZEN. Evenstad ligger i Østerdalen og er den høgskolen i Norge som demonstrerer flest innovative energiløsninger.

Toveis elbillading, en teknologi som kalles Vehicle to Grid (V2G), går ut på at elbilbatteriet kan fungere som et batteri for bygg og lokalt strømnett. For eksempel kan en toveis lader lade batteriene når vind og solenergi er tilgjengelig. Når bilen står, kan batteristrømmen overføres til nettet og kunden kan bruke den selv til for eksempel oppvarming av hus, eller selge energien lokalt. 

Nyttig å jobbe sammen med partnere

Piloten på Evenstad skjer i samarbeid med Statsbygg. Lekang Sørensen mener det beste med FME ZEN er muligheten til å jobbe sammen med partnere som har ulike utgangspunkt og erfaringer over tid, og at de sammen kan utvikle nye spennende løsninger. 

- Det er mye mer spennende å drive med forskning, når en samtidig jobber sammen med de som utvikler og tester ut løsninger i praksis. Å kunne føle utfordringene og målingene på kroppen, det er annerledes enn å studere de på dataskjermen. 

Viktig å tørre å teste løsninger

Nye energiløsninger, slik som toveis elbillading, er enda ikke hyllevare, og det tar tid og koster å teste ut slike løsninger i praksis. Selv om en ny energiløsning har store fordeler, og for eksempel tilrettelegger for ny energiproduksjon og energifleksibilitet, kan en prototype ha driftsutfordringer som en ikke kjente til i forkant. Slik sett er det enklere for næringslivet å bruke teknologi som de vet fungerer fra før. Derfor er det så viktig at partnerne i ZEN er med å teste nye løsninger, påpeker Lekang Sørensen

- Hva ser du på som de viktigste utfordringene? 

- Det er å oppskalere de gode løsningene, både nye og eksisterende. En måte å gjøre det på er å endre regelverk og støtteordninger, slik at det blir enklere å ta de i bruk. Mange eksisterende bygg og energisystemer må oppgraderes, og dette skjer ikke av seg selv. Det er ikke alltid så lett å ta gode miljø- og energivalg, og det er også viktig at forbrukerne får klare og gode anbefalinger.

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

FME ZEN

Prosjektvarighet:

01.01.2017 - 31.12.2024

Kontaktperson:

Ann Kristin Kvellheim

Kontaktperson