Til hovedinnhold
Norsk English

Hva er smart oppvarming av en elbil?

En varm bil er både tryggere og mer komfortabel, du unngår kalde fingre og dogg på ruta. Illustrasjonsfoto: iStock
En varm bil er både tryggere og mer komfortabel, du unngår kalde fingre og dogg på ruta. Illustrasjonsfoto: iStock
Til nå har anbefalingen fra bilprodusentene og andre vært å bruke strøm fra nettet til å forvarme bilen. Begrunnelsen er å spare batteriet for å sikre maksimal rekkevidde. Men det er ikke alltid nødvendig eller lønnsomt.

– For de aller fleste kjøreturer trenger man ikke et fulladet batteri, og man belaster dermed både strømnettet og lommeboka unødvendig, sier Åse Lekang Sørensen i SINTEF.

Hun og forskerkolleger på NTNU har regnet på hvor mye nettstrøm som brukes til å forvarme elbiler og hvordan det påvirker strømnettet.

Folk lader smart om natten

Når flere og flere av oss kjører elbil, blir den totale belastningen på strømnettet betydelig. Da er det viktig å vite hvordan bruk av elbiler påvirker den totale strømbruken og hvordan vi bør bruke strømmen smartest mulig.

– Strømmen som brukes til å forvarme elbiler utgjør lite i den store sammenhengen, men likevel påvirker det bruken når belastningen er størst, sier Sørensen.

Mange parkerer bilen sin hjemme på ettermiddagen, men utsetter selve ladingen til natten. Det er smart, for da er belastningen på nettet lavest og strømmen billigst.

Mange kobler elbilen til strømuttaket for oppvarming på kalde dager, men det er ikke alltid lønnsomt. SINTEF-forsker Åse Lekang Sørensen (bildet) har målt effektbruk for oppvarming av ulike elbiler. Foto: Bjørn Ludvigsen/SINTEF

Men oppvarming skjer som oftest om morgenen på de kaldeste vinterdagene, når den totale belastningen på strømnettet er aller høyest, og strømmen er dyrest.

– Strømmen som brukes til å forvarme elbiler utgjør lite i den store sammenhengen, men likevel påvirker det bruken når belastningen er størst, sier Sørensen.

For en enkelthusholdning vil dette ofte gi høyere kostnader til strøm, siden spotprisen vanligvis er høyest om morgenen.  I noen tilfeller kan det også gi høyere nettleie, dersom strømbruken til forvarmingen fører til at man havner på et høyere fastledd. Fastleddet er en del av strømregningen som regnes ut etter de høyeste døgnmaksene hver måned.

Mange typer elbiler kan velge å bruke strøm fra batteriet til forvarmingen. Rådet fra forskeren er å heller lade smart om natten, slik mange allerede gjør, og så forvarme bilen med batteriet, uten at bilen er koblet til nettet. Kun dersom man skal på langtur i kaldt vær anbefaler hun å bruke strøm fra nettet til forvarmingen.

Slik beregnet forskerne energibruken under lading

I forskningssenteret Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities (FME ZEN) har forskere ved SINTEF og NTNU testet oppvarming av vanlige elbiler i ulike værforhold.

Fem av de vanligste elbilene i Norge var med i forsøket: BMW i3, Jaguar I-PACE, Nissan Leaf, Tesla Model 3, and VW eGolf. De utgjør til sammen 38 % av elbilene på norske veier. Så mye kraft brukes til å varme opp bilene:

  • De fleste elbilene brukte mellom 3 og 8 kW effekt i starten, noe som ble redusert til omtrent 2 til 4 kW etter 10 til 20 minutter.
  • Forvarmingen varte mellom 15 og 45 minutter.
  • Energibruken under forvarmingen var opptil 2 kWh for de fleste elbilene, med en maksimal verdi i forsøkene på 5 kWh.

Forskerne beregnet også hvordan ulike variabler påvirket energibruken:

– Kraft- og energibruken til forvarming av elbilkupeer påvirkes av selve bilen, ladepunktet, hvor lenge man forvarmer, temperaturen ute og inne i bilen og ladevaner, det vil si når, hvor lenge og ofte man kobler til laderen, forklarer Sørensen

Til slutt ble energibruk for forvarming av elbilkupeer sammenlignet med annen energibruk i leilighetsbygg.

– Det er relevant fordi det forteller oss hvor stor del av den totale strømbruken i en husholdning som går til oppvarming av bil, og dermed hvordan oppvarmingen påvirker strømregningen.

Forskningen er gjort som i prosjektet  FME ZEN

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

FME ZEN

Prosjektvarighet:

01.01.2017 - 31.12.2024

Kontaktperson:

Ann Kristin Kvellheim

Kontaktperson