Til hovedinnhold
Norsk English

Digitalisering for mer bærekraftige fiskerier i Europa

Fisk i garn som trekkes inn
Foto: Watchares Hansawek/Shutterstock
Ved å forbedre rapportering av fangstvolumer og fiskehelse i europeisk fiskeri, håper EU-prosjektet OptiFish å bidra til mer bærekraftig fiske og gjøre det enklere å møte eksisterende og fremtidige kontrollkrav.

Prosjektet ønsker å sette en ny standard for bærekraftig praksis i fiskerier i Europa, ved å tilby fiskere teknologi og verktøy for å drive mer effektivt og bærekraftig.  Målet er å sikre sunne, marine økosystemer for fremtidige generasjoner. 

Ved ta i bruk kunstig intelligens og maskinsyn har OptiFish som mål å få til presis artsidentifisering og overvåkning av parasitter i sanntid. Disse teknologiene kan bidra til å redusere uønskede fangst, forhindre urapporterte fiskeri-aktiviteter og sikre overholdelse av forskrifter og reguleringer.

Videre vil OptiFish sette i gang fem pilotstudier i ulike fiskerier i europeiske farvann for å teste og validere teknologier og systemer om bord.

OptiFish er et ekspert- og innovasjonsdrevet EU-prosjekt som ledes av Flanders Research Institute for Agriculture, Fisheries and Food (EV ILVO) i Belgia, det består av syv forskningsinstitutter og universiteter, syv teknologibedrifter, to fiskeprodusentorganisasjoner, to forvaltningsorgan og en ideell organisasjon.

Gruppebilde
19 parter fra 8 land var samlet for oppstartsmøte 18. og 19. april 2024 i Oostende, Belgia. Møtet ble arrangert av prosjektkoordinator ILVO (Flanders Research Institute for Agriculture, Fisheries and Food). Foto: OptiFish.

Prosjektinformasjon

Prosjektvarighet:

01.02.2024 - 31.01.2028

Kontaktperson:

Hanne Hjelle Hatlebrekke

Kontaktpersoner