Til hovedinnhold
Norsk English

Slik sikres riktig brannmotstand for tak og yttervegger i lave bygninger

Brannmotstand
Det er behov for branncellebegrensende bygningsdeler mellom bygg med gesims- eller mønehøyde inntil 9,0 m og som ligger nærmere enn 8,0 m til bygning i annen bruksenhet, for eksempel frittliggende enebolig og kjede- eller rekkehus. Ill.: SINTEF
Byggforskserien beskriver når det er behov for branncellebegrensende bygningsdeler mellom lave bygninger, og hvilke konstruksjoner som oppfyller kravene.

Den reviderte anvisningen 520.308 Brannmotstand for tak og yttervegger i lave bygninger inneholder løsninger for tretak i brannklasse 1 og 2 med 15, 30 eller 60 minutters brannmotstand (REI 15, REI 30 eller REI 60).

Løsningene kan brukes som veiledning og dokumentasjon ved valg av tak med krav til brannmotstand. Overgangsdetaljer mellom yttervegg og tak blir også beskrevet.

Anvisningen er oppdatert med beregnet brannmotstand for utvalgte takkonstruksjoner av tre. Tabellene inkluderer mange flere konstruksjonsoppbygninger enn tidligere, med ulike kledninger, isolasjonstyper og dimensjoner.

Anvisningen forklarer også hvordan ulike konstruksjoner og materialer påvirker brannmotstanden.

Tabellverdiene for brannmotstand gir generelle verdier uavhengig av spesifikke produkter. Brannmotstand dokumentert ved prøving av konkrete produkter kan dermed være bedre enn tabellverdiene i anvisningen.

– Anvisningen gjør det enklere for prosjekterende, produsenter og utførende å velge konstruksjoner som oppfyller preaksepterte ytelser for branncellebegrensende og bærende bygningsdeler gitt i veiledningen til TEK17, sier seniorrådgiver Anne-Marit Haukø i SINTEF.

Kontaktpersoner