Til hovedinnhold
Norsk English

Nye råd om brannsikring av kompakte tak og terrasser

Ulike måter brann kan spre seg til, fra og i tak. Ill.: TPF informerer
Oppdaterte anbefalinger gjelder blant annet beskyttelse av brennbar isolasjon og brennbar parapet.

Av  Kathinka Leikanger Friquin (SINTEF) og Trine Dyrstad Pettersen (Takprodusentenes forskningsgruppe) 

SINTEF og Takprodusentenes forskningsgruppe gir råd om brannsikring av kompakte tak og terrasser i publikasjonen TPF informerer nr. 6. Nå er rådene oppdatert på bakgrunn av ny kunnskap, med endringer i noen av løsningene og utvidede beskrivelser av konstruksjonsløsninger.   

Både steinull og glassull kan beskytte brennbar isolasjon 

Kompakte tak og terrasser utføres ofte med brennbar isolasjon, for eksempel ekspandert polystyren (EPS) eller polyisocyanurat (PIR). Isolasjonen kan bidra til brannspredning på, i og gjennom taket, og må derfor beskyttes mot eksponering for flammer og ekstrem varme.

I kapitlet om beskyttelse av brennbar isolasjon er "steinull" endret til "trykkfast ubrennbar isolasjon", som betyr at både steinull og glassull kan benyttes. 

Beskyttelse av brennbar parapet 

Anbefalt løsning for beskyttelse av brennbar parapet på tak med brennbar isolasjon er også endret. Bakgrunnen er at gipsplater kan gå i oppløsning ved eksponering for de høye temperaturene som kan oppstå under taktekkingen på en varm og solrik dag.

Derfor anbefales nå steinullplater og kryssfiner i stedet for gipsplater. Denne løsningen gir god brannbeskyttelse i tillegg til at kryssfinerplaten forenkler mekanisk innfesting av taktekkingen. Ved omtekking eller renovering av takkonstruksjonen må gamle gipsplater fjernes og ny løsning benyttes.

Ny løsning for beskyttelse av brennbar parapet, med steinullplate og kryssfiner. Ill.: TPF informerer

Brennbar isolasjon må ha spesifisert brannmotstand 

En annen viktig endring er at brennbar isolasjon ikke kan benyttes på tak uten spesifisert brannmotstand. Dette er i henhold til veiledningen til forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK). 

Brannegenskaper for terrasser 

Terrasseløsningene er beskrevet mer i detalj, og med noen endringer i konstruksjonsdetaljene.

Der det er krav til at konstruksjonen, inklusive taktekkingen, må ha brannklasse BROOF(t2) i henhold til veiledningen til TEK, skal også brannegenskapene til selve slitelaget på terrassen tilfredsstille denne klassifiseringen. 

Sikker utførelse av varme arbeider ved tekking av tak 

Beskrivelse av de ulike tekkemetodene og bruken av disse er inkludert, blant annet med spesifisering av hvilke tekkemetoder som kan benyttes på de ulike takkonstruksjonene.  

TPF Informerer nr. 6 viser noen løsninger som ikke er i henhold til Sikkerhetsforskriften for utførelse av varme arbeider, utarbeidet av Finans Norge. Sikkerhetsforskriften skal ivareta brannsikkerheten ved tekking av taket med for eksempel åpen flamme eller varmluft, mens TPF i hovedsak beskriver løsninger som skal hindre antennelse og brannspredning både ved tekking og når bygningen er tatt i bruk.

Disse forskjellene er nå beskrevet, og løsninger som ikke tilfredsstiller sikkerhetsforskriften, er merket. Risikovurderinger må alltid utarbeides ved utførelse av varme arbeider nær brennbare materialer.

Brann ved omtekking og renovering 

Det oppstår få branner ved tekking med varme arbeider på nye tak, men det oppstår noen ganger branner ved omtekking/renovering av gamle tak der gammel taktekking og isolasjon ikke er fjernet.

De fleste av disse brannene kan unngås ved at man gjennomfører risikovurderinger på forhånd, undersøker hvilke materialer som er i eksisterende konstruksjon, og fjerner eller beskytter brennbare materialer som lagres oppå taket.

Monteringsrekkefølgen er også viktig, for eksempel bør brennbare vindsperrer, lekter og kledning monteres etter at taktekkingen er montert. 

Andre endringer 

I tillegg inneholder den nye revisjonen flere andre endringer, blant annet: 

  • Kapittel 2 Prosjektering og utførelse er oppdatert i henhold til nye anvisninger i Byggforskserien. 
  • Kapittel 5 Branntrygg utførelse av tekkearbeider med sikkerhetsforskriften for utførelse av varme arbeider fra Finans Norge er fjernet. 
  • Informasjon om at noen isolasjonsprodukter kan ha produktdokumentasjon som tillater andre løsninger enn de som er vist i TPF Info nr. 6. 
  • Kompakte tak med trekonstruksjoner og ubrennbar isolasjon er tatt inn. 
  • Referanseliste med kilder til kunnskapen benyttet i dokumentet samt utfyllende informasjon er lagt inn (forskrift, Byggforskserien, standarder o.l.). 

Relevante anvisninger i Byggforskserien vil bli oppdatert. Løsningene er lagt frem for Finans Norge, som planlegger revisjon av sikkerhetsforskriften for utførelse av varme arbeider. 

Kilde: TPF Informerer nr. 6 Branntekniske løsninger for kompakte tak og terrasser 

Kontaktperson