Til hovedinnhold
Norsk English

Digitale tvillinger kan styrke Europas forsvarsevne

Den tyske fregatten Baden-Württemberg (F222) i Gøteborg. Foto: Trygve Finkelsen / Shutterstock
Teknologien vil bli stadig viktigere for Europas evne til å forsvare seg. Ved hjelp av en digital tvilling kan problemer om bord marine fartøy avverges før de inntreffer.

Nylig la Regjeringen fram sin langtidsplan for Forsvaret av Norge, som skal styrkes med 600 milliarder kroner de neste 12 årene.  

En stor del av satsingen tilfaller Sjøforsvaret, hvor Regjeringens flåteplan vil tilføre fem nye fregatter med helikoptre, inntil ti store og atten mindre standardiserte fartøy og minimum fem undervannsbåter.  

Optimaliserer drift og vedlikehold

Av og til er man nødt til å sende bilen av sted på service. Ikke nødvendigvis fordi noe er feil, men for å gjennomføre nødvendig vedlikehold og på den måten forebygge at problemer oppstår på et senere tidspunkt.  

Slik er det også med marineskip som fregatter, men her er prosessen mye mer kompleks. Gjennom prosjektet dTHOR (Digital Ship Structural Health Monitoring) jobber forskere i SINTEF med å løse nettopp dette, i samarbeid med 35 partnere på tvers av 11 EU-land. Prosjektet er finansiert av Det europeiske forsvarsfondet (EDF) og har som mål å muliggjøre prediktivt vedlikehold av skipsskrog. 

– Prosjektet handler om å overvåke den strukturelle tilstanden for skip, hvor vi utnytter alle tilgjengelige måledata som finnes om bord. Det gjør det mulig å utføre tilstandsbasert vedlikehold, som oppdager problemer før de oppstår, sier prosjektleder i dTHOR og seniorforsker i SINTEF Digital, Trond Kvamsdal.  

Ved å plassere ut sensorer på skipsskroget blir det mulig å lage en virtuell representasjon av skipet, eller en digital tvilling som teknologien kalles. Denne skiller seg fra en vanlig digital modell ved at den er koblet til skipet via måledata fra utplasserte sensorer.  

Det betyr at om det skjer en skade på skipet, vil en kunne gi beslutningsstøtte til skipets kaptein hvis man har installert relevante sensorer. Teknologien gjør også at man kan forutsi hvordan for eksempel tilstanden til skipets skrog er og dette kan brukes til å forutse behov for vedlikehold. 

Prosjektleder i dTHOR og seniorforsker i SINTEF Digital, Trond Kvamsdal, presenterer prosjektet under "Programkonferanse Sjøsystemer 2024". Foto: William Husby Hoven / SINTEF

Stor betydning for Europas forsvarsevne til sjøs 

En av utfordringene ved dagens marine fartøy ligger i standardisering på tvers av de europeiske marinene.  

– Nå har vi mange skip i ulike nasjoner som utstyres forskjellig. Hvis vi klarer å samkjøre oss på det feltet slik at det er samme standard på tvers av medlemslandene, vil det være til stor fordel for vår samlede forsvarsevne, sier forskningsdirektør i SINTEF Ocean og arbeidspakkeleder i dTHOR, Øyvind Hellan.   

En annen utfordring ligger i hvordan dataene som samles inn kan utnyttes på en god måte, og brukes som støtte for vedlikehold, drift og sikkerhet på marine fartøy. 

– Hvis vi klarer å gjennomføre et slags skifte på hvordan overvåking av spesifikasjoner for alle europeiske mariner skal være, vil det være en stor prestasjon for et prosjekt som dette, forteller Hellan.  

For i et verdensbilde preget av økende global uro, har viktigheten av et samlet Europa blitt tydeligere. Også innenfor forsvarssektoren er det behov for forskning og utvikling, og gjennom samarbeid forsøker prosjektet å bidra til en velfungerende europeisk forsvarsevne til sjøs.

Kontaktperson