Til hovedinnhold
Norsk English

Nytt tareanlegg settes i drift - skal fjerne CO2 fra atmosfæren

Liner med kimplanter av tare ble satt ut rett før jul. Til våren er taren klar til å høstes.
Liner med kimplanter av tare er plassert ut i havet.
Et nytt tareanlegg er etablert i Frohavet utenfor Frøya på Trøndelagskysten. Prosjektet startet i 2022, i sommer ble konsesjon gitt fra fylket og nå er de første kimplantene satt ut. Sjøanlegget skal blant annet brukes til å teste hvordan storskala taredyrking kan bli en kostnadseffektiv løsning for karbonfjerning.

Det er stor interesse rundt å finne gode og bærekraftige løsninger for karbonfangst og -lagring. Forskere og næringslivet samarbeider nå i et treårig pilotprosjekt for å undersøke om taredyrking kan fungere som en havbasert løsning for karbonfjerning.

Hvis man lykkes, kan dette være et viktig bidrag til å nå klimamålene og samtidig gi Norge en ny blågrønn industri.

Anlegg for oppdrett av tare.
Tareanlegg utenfor Frøya (NB dette er et annet anlegg enn Storflua). Foto: Daniel Gløsen/SINTEF Ocean.

Prosjektet kan bidra til verifiserte negative utslipp

Pilotprosjektet JIP Seaweed Carbon Solutions disponerer 50 millioner kroner. Partnerne i prosjektet er SINTEF, DNV, Equinor, Aker BP, Wintershall Dea og Ocean Rainforest.

– DNVs forskning viser at vi trenger både en dramatisk økning av fornybar energi, i tillegg til teknologier for karbonfangst og -fjerning for å nå Paris-målene. Biokull laget av tare kan potensielt være en av disse," sier Ellen Skarsgård, , Head of Sustainability Development and Climate i DNV.

– I dette prosjektet vil DNV bidra i utviklingen av en forskningsbasert metodikk for karbonfangst og -lagring ved hjelp av taredyrking. Vi skal også vurdere potensialet for CO₂-fjerning og påvirkningen på havmiljøet rundt, sier Skarsgård.

Tau_m_kimplanter_av_tare_foto_SINTEF_Ocean_webb.jpg
Kimplanter av sukkertare har gode vekstvilkår i Frohavet utenfor Frøya på Trøndelagskysten. Foto: SINTEF Ocean.


Mange klimatiltak handler om å redusere utslipp, mens formålet med dette prosjektet er å forske på hvordan historiske utslipp kan samles inn fra atmosfæren ved hjelp av havets regnskog. I tillegg skal forskerne undersøke hvordan man deretter lagrer karbonet.

– For å få fjernet CO₂-molekylene fra naturens karbonkretsløp, skal vi se nærmere på mulighetene for å omdanne tare til biokull gjennom kjemiske prosesser, og deretter bruke biokullet til jordforbedring på land, sier seniorforsker Jorunn Skjermo.

Tare_2_foto_SINTEF_Ocean_webb.jpg
Tare vokser raskt. Foto: SINTEF Ocean.

Første mål er å utvikle og demonstrere dyrkingsteknologier og lagringsløsninger

Dyrkningsanlegget, som dekker 205 dekar, er nå klargjort for utplantning av tarekimplantene som skal vokse seg store under de gunstige forholdene på Trøndelagskysten i åtte til ti måneder.

Tareanlegget gir forskerne muligheten til å teste blant annet innovative teknologier for akvakultur, både for utplanting og observasjon, samt høstingsteknologi. Den første høstingen vil finne sted sommeren 2024. Forskerne anslår at tareavlingen vil være omtrent 150 tonn i den første sesongen.

– 150 tonn biomasse har kapasitet til å fange 15 tonn CO2. Det høres kanskje ikke mye ut, men i første omgang fokuserer vi på å utvikle og demonstrere metoder for å dyrke taren og lagre karbonet effektivt, sier Skjermo.

– Deretter kommer oppskaleringen. Vi tror at karbonfangst fra tare kan bli svært viktig for lagring av CO2, og det haster med å komme i gang.

– Vi er veldig fornøyde med å ha fått konsesjon, og er glade for at samarbeidet med lokale myndigheter og Norges Fiskarlag har resultert i en god plassering av anlegget. Tareanlegget gir oss mulighet til å designe, bygge, drive og evaluere storskala tareproduksjon offshore, sier Jorunn Skjermo.

Fakta om tareanlegget:
Tareanlegget ligger i Frohavet utenfor Frøya på Trøndelagskysten.
Anlegget er en del av Norsk taresenter som finansieres av Norges forskningsråd. Anlegget vil benyttes av flere store tareforskningsprosjekt.
SINTEF Ocean fikk konsesjon til å etablere anlegget sommeren 2023.
Området er på 205 dekar.
Anlegget består av 55 000 meter tau som taren vokser på.

Kontaktpersoner