Til hovedinnhold
Norsk English

Støpte betongplate med vulkansk aske

Her støpes plate på mark med bindemiddel basert på vulkansk pozzolan fra Island og armert med aluminiumnett. Foto: SINTEF
Alt tyder på at vulkansk pozzolan fra Island kan erstatte store deler av klinkeren i fremtidens betong.

Internasjonalt bruker bygg-, anleggs- og eiendomssektoren 40 prosent av materialressursene i samfunnet. Den står også for opp mot 40 prosent av verdens klimagassutslipp. 

Når vi vet at rundt halvparten av verdens bygg anno 2060 ennå ikke er bygget, er det mulig å oppnå store klima- og ressursbesparelser ved å bygge smartere. 

Ferdig brent av vulkanen

I prosjektet DARE2C2 er forskerne i ferd med å utvikle en lavutslippsbetong. Denne skal ha lavere pH enn tradisjonell betong, ha tilstrekkelig fasthet for formålet, og være armert med resirkulert aluminium.

Dette vil gi konstruksjoner med mindre klimautslipp og lang levetid. 

Synkmålinger ble utført for å anslå støpbarhet. Foto: SINTEF

I forrige uke ble det gjennomført en støping av plate på mark i Molde. Støpingen er den første piloten i prosjektet som støpes med Heidelbergs vulkanske pozzolan fra Island som sementerstatning.

– I tidligere piloter har vi brukt kalsinert leire. Siden pozzolanet er "ferdig brent" av vulkanen, gir dette et svært lavt karbonfotavtrykk, forklarer seniorforsker Malin Sletnes i SINTEF. 

Formålet med støpingen var å øve med hele prosjektteamet, og få testet både betongresept, armeringsløsning og utførelse i forkant av at en lignende løsning skal brukes som repos i en trapp. Denne skal gå opp Høgskoleparken i Trondheim som en del av NTNUs gangveiprosjekt.

Her tilsettes en bigbag med ferdig blandet vulkansk pozzolan fra Island og Anlegg SR fra Heidelberg Materials direkte i betongbilen. Foto: SINTEF

Skal brukes til å lagre tømmer

Platen vil bli brukt av Moldemarkas venner til lagring av tømmer som de bruker til å produsere planker til blant annet benker.

En slik plate på mark vil forenkle arbeidet Moldemarkas venner har med å få tømmer inn i verkstedet sitt, og ikke minst gi bedre lagringsforhold for tømmeret. 

Fra verkstedet til Moldemarkas venner, hvor betongplaten utenfor fra nå av vil gjøre det enklere å få transportert inn tømmer. Foto: SINTEF

Moldemarkas venner slipper å betale for platen. Den er finansiert via egeninnsats fra bedriftspartnerne i DARE2C2. SINTEF har stått sentralt i å forske frem konseptet, og har i denne konkrete piloten vært involvert i utarbeidelse av resepten. 

– Vi har gjennomført et bredt spekter av piloter i DARE2C-prosjektet. Dette er vår første betongplate på mark. Og når vi skal teste, så er det flott at vi kan gjøre praktiske forsøk samtidig som vi produserer et produkt som kommer til nytte, sier prosjektleder Grete Hjetland fra Hydro. 

– På denne måten får vi gjort viktig industriell FoU i prosjektet, samtidig som Moldemarkas Venner får en plate på mark som letter deres produksjon.

Etter enkle justeringer på byggeplass ledet av Sika Norge, fikk utførende fra Christie & Opsahl en betongmiks med god støpbarhet å jobbe med. Foto: SINTEF

Måtte gjøre justeringer
Resultatet av støpingen var vellykket, selv om man naturligvis må vente på herdingen for å se det endelige resultatet. Men alt tyder så langt på at platen kommer til å fungere godt til formålet. 

– For å oppnå dette gode resultatet måtte det gjøres noen justeringer underveis for å forbedre støpbarheten, og dette er viktige læringspunkter som vi som prosjektgruppe tar med oss videre inn i både gangveiprosjektet og videre prosjekter, forteller Sletnes.

Her justeres betongmiksen med tilsetningsstoffer fra Sika. Foto: SINTEF

Fakta om DARE2C2

Målet med prosjektet DARE2C2 (Durable Aluminium Reinforced Environmentally friendly Concrete Construction – Phase 2) er å lage en lavutslippsbetong med lavere pH og tilstrekkelig fasthet for formålet, armert med resirkulert aluminium. Dette vil gi konstruksjoner med redusert CO2-fotavtrykk og lang levetid. 

DARE2C2 er et NFR-prosjekt som ledes av Hydro Aluminium AS. SINTEF og NTNU er forskningspartnere. 

Partnere er Heidelberg Materials, Overhalla Betongbygg, Oshaug Metall, Hydro, Dr. Techn. Olav Olsen, Nordic Office of Architecture, Christie & Opsahl og Sika Norge. 

 

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

DARE2C2

Prosjektvarighet:

01.11.2021 - 31.12.2024

Kontaktperson:

Harald Justnes

Kontaktperson