Til hovedinnhold
Norsk English

Nye anbefalinger for slake, luftede tretak med innvendig nedløp

Eksempel på slakt, luftet tretak med innvendig nedløp for takvann. Ill.: SINTEF
En ny rapport fra SINTEF viser hvordan slake, luftede tretak med innvendig nedløp for takvannet kan utføres.

Begrepet slake, luftede tretak omfatter tak med takvinkel 10° eller lavere, men med et fall på minst 1:40 både på taktekning og undertak.

I september 2023 kom en ny anvisning i Byggforskserien, 525.104 Slake luftede tretak med isolerte takflater og utvendig nedløp, som omhandler denne typen tretak. Anvisningen ble godt mottatt i byggenæringen – men omhandler altså kun løsninger med utvendig nedløp av takvannet.

I forbindelse med utarbeidelsen av denne anvisningen, ble det også utarbeidet løsninger for innvendig nedløp.

– Grunnen til at disse løsningene ikke ble inkludert i anvisningen, er at de er vurdert til å være mindre robuste med hensyn til fuktsikkerhet enn kompakt uluftet tretak som er beskrevet i Byggforskserien 525.207 Kompakte tak, forklarer seniorforsker Stig Geving.

SINTEF har likevel valgt å gi ut rapporten Slake, luftede tretak med isolerte takflater og innvendig nedløp, for å kunne gi veiledning til de som av forskjellige årsaker ønsker å benytte denne typen løsning.

Slake, luftede tretak med innvendig nedløp er prinsipielt svært like slake, luftede tretak med utvendig nedløp. Løsning med innvendig nedløp åpner imidlertid for et moderne arkitektonisk design med flatt tak og parapeter, i stedet for saltak eller pulttak med takutstikk.

Løsningen vil også i en del tilfeller kunne ha mindre byggehøyde enn alternativet med kompakt tretak med isolasjon over bjelkelaget.

– De fleste av utfordringene og anbefalingene når det gjelder slake, luftede tretak tak med innvendige nedløp er de samme som ved utvendig nedløp, men rapporten beskriver hva som er forskjellig og hva man bør fokusere spesielt på, sier Geving.

Blant tingene man bør fokusere spesielt på, er utforming av lufteåpninger og utfellingskammer for nedbør ved parapet og minimumsfall på undertak. I den sammenheng er det viktig å hensynta lokal værbelastning, da det er risiko for at snø og regn kan trenge inn i luftespalten i taket ved kraftig vind.

Kontaktperson