Til hovedinnhold
Norsk English

Kan sekkedyr bli laksefôr?

Tunikater også kjent som sekkedyr i vann.
Foto: Pronofa ASA
Du har sikkert sett flere sekkedyr (tunikater) enn du tror. De vokser langs hele norskekysten, og kan være til irritasjon når de fester seg på tau eller flytebrygger. Men de kan også vise seg å være nyttige – som laksefôr.

Tunikater inneholder både marine proteiner og omega-3, og forskningsprosjektet Ciona skal undersøke hvilke deler av tunikatene som best egner seg til fôr. Hvordan kan de prosesseres best? Hvordan liker laksen å få dette servert? Får den bedre matlyst? Bedre helse?

Lav innsats

Tunikater som ny art innen lavtrofisk akvakultur er spennende fordi det kreves liten innsats for å oppnå store volum. Arten vokser ved å ta opp næringsstoffer fra havet, uten bruk av gjødsel, vanning eller landareal. Samtidig inneholder de mye vann, og det må utvikles ny teknologi for å kunne høste og prosessere tunikatene til et mel med god næringssammensetning og akseptabel kostnad.

- I tillegg til å finne ut hvordan laksen påvirkes av fôr med tunikatmel er det viktig å vurdere om dette er teknologisk og økonomisk gjennomførbart. Er det mulig å oppnå god økonomi ved å produsere tunikatmel som fôringrediens?, sier Inger Standal, seniorforsker ved SINTEF Ocean.

Jakten på bærekraftige fôrråvarer

- Vi er midt i en oppskalering og produserer i dag produkter til dyrefôr og mat, noe som vil være et viktig bidrag i å kunne løse Norges ambisjon om bærekraftig fôr til land og hav, sier Magnus Petersen, prosjektleder for Tunicat AS, en av prosjektpartnerne.

- Fôringredienser fra tunikater er lokalprodusert og har et lavt klimaavtrykk, helt i tråd med regjeringens ambisjon om å redusere fotavtrykket til havbruksnæringen.

Skretting AIs rolle i prosjektet, er å produsere forsøksfôr med tunikatmel. Videre skal forskningsstasjonen LetSea kjøre forsøk for å avdekke fordøyelighet og tilvekst når det brukes fiskefôr med tunikatmel. Det er Nord universitet og SINTEF Ocean som gjør analysene og dokumentasjon av fordøyelighet, fiskehelse, velferd og kvalitet.

- Dette prosjektsamarbeidet vil gi viktig kunnskap om tunikatmelets næringsverdi for laks og effekt på fiskens ytelse, sier Gunvor Baardsen, leder for kvalitet og ingredienser hos Skretting Aquaculture Innovation.

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) finansierer prosjektet som varer ut 2026.

Prosjektinformasjon

Prosjektvarighet:

01.01.2024 - 31.12.2026

Kontaktperson:

Inger Beate Standal

Utforsk fagområdene

Kontaktperson