Til hovedinnhold
Norsk English

Ciona- tunikater som fôrråvare til laks

Norge har en ambisjon om vekst i oppdrettsproduksjonen, men dette krever store volum av bærekraftige råvarer. I tillegg ønsker vi at råvarene kan produseres eller høstes i Norge. FHF prosjektet CIONA vil legge det nødvendige kunnskapsgrunnlaget for å kunne ta i bruk tunikater som kommersiell råvare i laksefôr.

Kontaktperson

Tunikater også kjent som sekkedyr i sjøen.
Foto: Pronofa ASA

Flere rapporter har vurdert potensialet for ulike nye råvarer som volumingredienser i fiskefôr for norsk laks. Tunikater, eller sekkdyr, har i flere av disse utpekt seg som en råvare som kan oppfylle både krav til volum, næringssammensetning, og miljømessig bærekraft. Tunikater er en gruppe av virvelløse dyr som består av indre dyr omgitt av en kappe (tunic). De inneholder både marine proteiner og omega-3 fettsyrer som er viktige næringsstoffer for laks, og kappen er også rik på cellulose, som kan ha andre, mer høyverdianvendelser.

Tunikater tar opp næring ved å filtrere dyre- og planteplankton, og andre organiske partikler fra vann, og kan dermed «rense» vann samtidig som den bygger egen biomasse. Beregninger viser at tunikater er en råvare forbundet med et lavt klimaavtrykk. Dyrkningen foregår uten tilsetning av fôr, gjødsel eller kjemikalier, og uten bruk av ferskvann eller landareal.

Selv om tunikater er løftet fram som en meget lovende ny fôrråvare, er det behov for mer kunnskap om fordøyelighet, tilvekst og effekt av tunikater på produktkvalitet og helse hos laksen.

Hovedmålet med prosjektet FHF prosjektet CIONA er å legge det nødvendige kunnskapsgrunnlaget for å kunne ta i bruk tunikater som kommersiell råvare i laksefôr. Prosjektet vil bidra med dokumentasjon av kvalitet og egnethet av ulike produkter fra tunikat, deriblant helmel og mel fra indre dyr etter at kappen er separert fra.

Innledningsvis vil man undersøke næringssammensetning og fordøyeligheten av ulike typer tunikatingredienser. Basert på resultatene på fordøyelighet i fôringsforsøk på laks, vil man videre utføre et lengre vekstforsøk for å undersøke tilvekst, produktkvalitet og helse på fisken fôret med inklusjon av utvalgte tunikat-råvarer. En rekke ulike helseparametre og kvalitet på fisken bli kartlagt, for få en helhetlig forståelse av effekter av denne nye fôringrediensen. Det vil også gjøres overordnede tekno-økonomiske vurderinger av de ulike fremstillingsmåtene av fôringrediensene.

Ciona-prosjektet vil bidra med det nødvendige kunnskapsgrunnlaget for å kunne ta i bruk riktig produktkvalitet av tunikater i laksefôr, og dermed kunne fremskaffe kunnskapsgrunnlag i arbeidet med Norges samfunnsoppdrag om bærekraftig fôr. Resultater fra Ciona-prosjektet vil direkte kunne bistå i prioriteringen av hvilke fôrråvarer som skal satses på for fremtiden og gi viktig innsikt i det fremtidige potensialet for lavtrofisk råstoffproduksjon.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2024 - 2026

Prosjektpartnere:

Finansiering

Prosjektet er finansiert av FHF (prosjektnummer 901861)

Utforsk fagområdene