Til hovedinnhold
Norsk English

Lanserer veileder for avfallsreduksjon

Nidarvoll-prosjektet i Trondheim var pilotprosjekt i ConZerW. Her utforsket prosjektteamet mulighetene for avfallsreduksjon gjennom nye metoder for prefabrikasjon og pre-kutt av gips og tømmer. Foto: Skanska
Byggenæringen står i dag for hele 25 prosent av avfallet som produseres i Norge. En ny veileder som viser vei mot avfallsfrie byggeplasser blir presentert på ConZerW sitt avslutningsseminar 17. april.

Gjennom forskningsprosjektet ConZerW har SINTEF, Skanska, med datterselskapet Skanska Husfabrikken, Optimera og Norsk Gjenvinning de siste fire årene undersøkt hvordan den enorme avfallsmengden fra byggeprosjekter kan reduseres.

Sammen har de utviklet en veileder som gir råd om hvordan man oppnår avfallsreduksjon og får utnyttet materialer på en bedre, mer effektiv måte.

Formålet er å bidra til avfallsreduksjon og bedre ressursutnyttelse i byggenæringen, gjennom økt kunnskapsnivå på området og praksisnære råd og tips. Veilederen er utviklet med tanke på nybyggprosjekter, men mye av innholdet er også relevant for rehabiliteringsprosjekter, forteller senior miljørådgiver Pablo Gonzalez i Skanska. 

Sluttseminar med paneldebatt

Onsdag 17. april arrangerer partnerne i ConZerW et sluttseminar hvor veilederen og merkeordningen som er utviklet blir presentert. Her vil premissgivere i bransjen få gode råd om hvordan de stiller relevante krav og setter klare ambisjoner for avfallsreduksjon.

Det blir også en paneldebatt, hvor flere bærekraftsledere i bransjen diskuterer hvordan vi kan lykkes med å ytterligere minimere avfallet fra byggeplassene våre.

Potensialet for å redusere avfall og øke materialgjenvinningen i byggeprosjekter er enormt. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at ca. 1,9 millioner tonn, nesten en fjerdedel av alt avfallet i Norge, kommer fra byggenæringen. Avfall fra nybygg stod for ca. 35 prosent av de totale avfallsmengdene, med bare ca. 45 prosent gjenvinningsgrad.

Målet er at vi en dag skal ha helt avfallsfrie byggeplasser. Vi har langt igjen før vi er der, men vi mener at arbeidet som er gjort gjennom ConZerW gjør at bransjen kan ta viktige skritt i riktig retning, sier Gonzalez.

Både klima- og økonomiske gevinster

I dag produserer de fleste byggeplasser mellom 35 og 42 kilo avfall per kvadratmeter, mens for Skanskas del ligger dette tallet på ca. 30 kilo avfall per kvadratmeter.

Hvis bransjen skal klare å levere på klima- og miljøambisjonene som trengs for å nå målene Norge har forpliktet seg til gjennom Parisavtalen, må avfallsmengden per kvadratmeter reduseres betraktelig de neste årene.

Samtidig pekes det på at bedre og smartere utnyttelse av materialer også kan føre til store kostnadsbesparelser.

 I dag preges arbeidet på byggeplassene av fragmentert informasjon, hvor produsenter og leverandører ofte involveres sent. Det gjør det krevende å minimere avfallsmengden, ettersom arbeidet med å redusere avfall og øke ressursutnyttelsen må starte i prosjektets tidligfase og fortsette helt til bygget er ferdigstilt, sier Gonzalez.

 Det må settes klare ambisjoner for avfallsminimering, og det må jobbes systematisk med tiltak som sørger for at ambisjonene blir til virkelighet. For å hjelpe med dette har vi utviklet en merkeordning som tar hensyn til både avfallsreduksjon og det sirkulære aspektet, og hvor det er tydelig definert hva som skal måles, forklarer han.

– Tanken bak merkeordningssystemet som er utviklet av partnerne i ConZerW, er at det skal motivere byggeprosjektene til å øke sine ambisjoner knyttet til avfallsreduksjon og avfallshåndtering. Målet er å vise at «bruk og kast-mentaliteten» verken er bærekraftig eller lønnsom, sier seniorforsker Selamawit Mamo Fufa i SINTEF.

– Offentlig sektor kan også bruke merkeordningen til å stille og følge opp ambisiøse, målbare og oppnåelige krav til avfallsreduksjon, forklarer hun.

Sluttseminaret arrangeres onsdag 17. april 2024 fra klokken 09:00 – 13:30 på Skanskas hovedkontor i Lakkegata 53 og online.

Meld deg på her

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

ConZerW

Prosjektvarighet:

01.01.2020 - 30.12.2024

Kontaktperson:

Selamawit Mamo Fufa

Kontaktperson