Til hovedinnhold
Norsk English

Skal utvikle avansert teknologi for kabelovervåkning

Avansert programvare og teknologi for å beregne og overvåke overføringskapasiteten i sanntid skal utvikles for å utnytte kablenes kapasitet bedre.
Avansert programvare og teknologi for å beregne og overvåke overføringskapasiteten i sanntid skal utvikles for å utnytte kablenes kapasitet bedre.
Det nye prosjektet INCA (Increased Capacity in the Cable Grid) skal bidra til mer effektiv drift av kraftnettet.

INCA har fått 11,5 millioner i støtte under PILOT-E ordningen, som Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova står bak.  

– Det er viktig at vi lykkes med å utnytte kapasiteten og fleksibiliteten i kraftsystemet bedre enn i dag. Derfor er det bra at det forskes på dette, og prosjektene som får støtte nå viser lovende potensial til å nettopp få mer ut av eksisterende infrastruktur. Det vil igjen gjøre at vi kan realisere flere muligheter i Norge, sa energiminister Terje Aasland i forbindelse med tildelingen.

Norge trenger økt overføringskapasitet i kraftnettet for å støtte grønn industri og fornybar energiproduksjon. Kabler utgjør 55 % av kraftnettet og driftes i dag med statiske grenser for overføringskapasitet. Siden lasten varierer gjennom døgnet og årstidene og svært sjelden når den statiske grensen, utnyttes ikke den sanne overføringskapasiteten til kabler.

I INCA-prosjektet skal åtte partnere sammen utvikle avansert programvare og teknologi for å beregne sann overføringskapasitet og overvåke kabler i sanntid. Med den nye teknologien som utvikles blir det mulig å utnytte det eksisterende kabelnettet bedre og øke overføringskapasiteten med opptil 20-70 %.

REN leder prosjektet, mens SINTEF Energi har ansvaret for forskningen som skal gjøres.

– Ved å modellere tidsvarierende, dynamisk last, og koble dette opp mot temperaturmålinger i kabelinstallasjoner, vil ledig kapasitet i nettet bli identifisert og tilgjengeliggjort. Det vil også være viktig å kjenne egenskapene for varmeoverføring til massene som omgir kabler bedre. Dette vil gi mer fleksibilitet til å drifte nettet på en effektiv måte, sier Espen Eberg, forskningsleder i SINTEF Energi.

Gjennom å utvikle og integrere Grøft Design, som er RENs programvare for beregning av overføringskapasitet, med sanntidsovervåking av kabelinstallasjoner fra SafeBase blir det mulig for nett- og kraftselskaper å utnytte eksisterende og nye kabelinstallasjoner helt opp til den sanne overføringskapasiteten uten vesentlig økt risiko.

Løsningen, med stort internasjonalt nedslagsfelt, skal utvikles av REN, SafeBase og SINTEF Energi i samarbeid med Arva, BKK Nett, Glitre, Mellom, Tensio og Statkraft.

Utforsk fagområdene

Kontaktperson