Til hovedinnhold
Norsk English

Ambisiøse energimål kan sikres ved hjelp av en god byggeprosess

Illustrasjonsfoto: Pixabay
Hvorfor sliter vi med at gode intensjoner går tapt i prosessen fra tidlig planlegging til ferdig bygg? Nå har forskere sett på saken.

Skjulte kostnader, ulike motiver og endringstreghet i bransjen er bare noen av begrensningene som ambisiøse prosjekter må håndtere. I tillegg kommer aktørenes mangel på ansvar etter levering, mangel på kunnskap og ferdigheter, dårlig kommunikasjon og samarbeid, samt mangel på livsløpstankesett.

Disse begrensningene forårsaker til slutt et gap mellom ambisjoner og gjennomføring. Forskere har nå adressert disse utfordringene gjennom en studie av forskningslitteratur på feltet.

– Klare målformuleringer, tett samarbeid, involvering av interessenter og felles forståelse for konseptet nullutslippsbygg fra alle aktører var blant suksessfaktorene i pilotprosjektene til det avsluttede Forskningssenteret for nullutslippsbygg (ZEB), forteller forskningsleder Vegard Knotten i SINTEF. 

Men kompleksiteten øker betydelig når man går fra å jobbe med enkeltbygg til å jobbe med hele områder, som det nå gjøres i Forskningssenter for nullutslippsområder (FME ZEN). 

– Ifølge litteraturen kan det å tenke på utviklingen som et program av prosjekter med en sentral koordinator være en god framgangsmåte for å håndtere utfordringen med å bygge karbonnøytrale nabolag. Men mange utfordringer vedvarer, inkludert usikkerhet, interessekonflikter, manglende kunnskap om tekniske krav og styringsprosesser, sier Knotten. 

Samarbeid, informasjon og ansvarlighet

Suksessen til et prosjekt når det gjelder måloppnåelse er nært knyttet til en vellykket byggeprosess, viser rapporten fra FME ZEN. Her fremheves viktigheten av samarbeid, god informasjonsflyt, økt fokus fra aktørene på drifts- og vedlikeholdsfasen, og anerkjennelse av brukernes og driftspersonalet perspektiver allerede tidlig i prosjekteringen.

– Organisatoriske, kontraktsmessige og kulturelle aspekter bør gjennomgås og forbedres for å skape det riktige miljøet for å lykkes, ved å ta i bruk nye verktøy og metoder, sier postdoktor Giulia Vergerio ved Institutt for arkitektur og planlegging ved NTNU. 

Verktøy for å forbedre prosjektenes måloppnåelse inkluderer kvalitetssikringsmetoder, simuleringsverktøy i tidligfase, informasjonsteknologier og XR-teknologier (extended reality).

– Organisasjonsstrategier og passende kontraktsmessige ordninger som støtter samarbeid og deling av risikoer og belønninger, er viktige tiltak for å sikre suksess når det gjelder måloppnåelse, sier Vergerio. 

– Men kulturelle elementer som for eksempel felles forståelse av mål, effektiv kommunikasjon og kunnskapsdeling kan ikke overses, understreker hun.

Det er ikke teknologien som mangler

I den fragmenterte og prosjektbaserte bygge- og anleggsindustrien er potensialet for bruk av verktøy uutnyttet – ikke bare på grunn av tekniske, men også ikke-tekniske årsaker. Grunnen er at samarbeid fungerer dårlig, siden ulike aktører kommer sammen i en begrenset periode, med sine egne kulturer, praksiser og mål. 

– Litteraturen viser at mangel på samarbeid og engasjement hos interessentene, utilstrekkelige organisatoriske prosesser og rammer som ikke støtter utviklingen er årsaker til at man ikke når energimålene på områdenivå, heller enn mangel på teknologier og verktøy, forklarer Vergerio. 

– Det er viktig å i større grad studere hele spekteret av aktører, deres interesser og potensial for samarbeid, legger hun til.

For å øke sjansene for at energiambisiøse prosjekter lykkes, har forskerne følgende råd:

  • Øke kunnskapen på tvers av bransjen, forbedre kommunikasjonen, fremme deling og livsløpstenking.
  • Utforske og iverksette samarbeidsrammeverk og verktøy (inkludert digitale) som kan støtte integrert prosjektleveranse og integrerte prosjekteringstilnærminger. Kontraktsmessige relasjonselementer og kulturelle elementer må ikke overses.
  • Engasjerte, kunnskapsrike og krevende kunder som setter og følger opp mål, gjennom tydelige og balanserte kontrakter.

Les mer: Ensuring ambitious goals: Barriers and good practices in the planning and building process 

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

FME ZEN

Prosjektvarighet:

01.01.2017 - 31.12.2024

Kontaktperson:

Ann Kristin Kvellheim

Kontaktperson