Til hovedinnhold
Norsk English

I gang med å utvikle ladeinfrastruktur for tungtransport

MegaCharge
En engasjert gjeng fra de 13 partnerne i Grønn plattformprosjektet MegaCharge møttes for å starte opp arbeidet med en komplett verdikjede for utvikling av ladeinfrastruktur for elektrisk tungtransport.

Ved å angripe problemstillingen fra ulike innfallsvinkler og se på ulike deler av problemstillingen, skal prosjektet ende opp i en pilot som tester ut ladeinfrastruktur for tungtransport.

Megawatt-lading, det vil si 10–20 ganger kraftigere enn «vanlig» hurtiglading, av tungtransport er i dag en umoden teknologi – den krever annen teknologi og infrastruktur enn lading av personbiler for å kunne levere den nødvendige effekten i tide.

Ladeaktørene har også utfordringer når det gjelder lønnsomhet for slik lading. I MegaCharge samarbeider aktører fra hele verdikjeden, samt forskning, for å utvikle gode ladeløsninger for tungtransporten.

Mangel på ladeinfrastruktur, umoden og dyr teknologi samt kunnskapsmangel er de tre største barrierene for aktører som vurderer å kjøpe elektriske lastebiler, ifølge Miljødirektoratets rapport Klimatiltak i Norge mot 2030.

Bendik Nybakk Torsæter
Bendik Nybakk Torsæter i SINTEF Energi leder prosjektet.

– Det ble et fruktbart oppstartsmøte med gode diskusjoner mellom alle partnerne om hvordan de ulike arbeidspakkene skal samarbeide på best mulig måte. Til sammen har vi solid og bred kompetanse fra hele verdikjeden, og det er nyttig for arbeidet vi skal gjennomføre i MegaCharge. Jeg har stor tro på at MegaCharge kan bli et foregangsprosjekt som bidrar til å utvikle ny teknologi og løsninger for en hurtig grønn omstilling av tungtransporten både i Norge og internasjonalt, sier Bendik Nybakk Torsæter, som er forskningsleder i SINTEF Energi og leder prosjektet.

Elywhere skal sammen med Pixii, NOR Elektro Automasjon og Pratexo utvikle og bygge to megawatt-lademoduler for tungtransport med integrert batterisystem.  

Paal Berg i Elywhere
Paal Berg er CSO i Elywhere og mener SINTEF representerer en "missing link" i en gründerverden.

– Løsningene vi får fram gjennom MegaCharge kan bli en god eksportartikkel for Norge. Jeg har stor tro på at vi skal få til et godt samarbeid i dette prosjektet, på tvers av de ulike aktivitetene. Alle som er med i prosjektet har lang erfaring med sitt felt, og er i stand til å stille gode spørsmål til hverandre slik at spesifikasjonene på det vi lager svarer ut behovene, sier Paal Berg, CSO i Elywhere.

Han er glad for at Elywhere kan jobbe tett med SINTEF på dette prosjektet:

– SINTEF representerer en "missing link" i en gründerverden. Vi har gode ideer som skapes og som selges, men vi er alt for dårlig til å ta oss tid til å dokumentere det vi gjør og ofte blir det en flaskehals når drift skal skaleres. Hvis gode ideer skal bli til industri må det dokumenteres. Her spiller SINTEF en viktig rolle i prosjektet.

Deltakere fra de 13 partnerne i MegaCharge
Partnere i prosjektet, i tillegg til SINTEF Energi og SINTEF Community, er Circle K, Elywhere, Pratexo, Pixii, NOR Elektro Automasjon, Statens vegvesen, Norges Lastebileier-Forbund, Glitre Nett, Tensio, Elinett og Katapultsenteret Sustainable Energy.

MegaCharge har sju ulike aktiviteter:

  • Design av ladestasjoner for tungtransport
  • Ladeteknologi og energiomforming (MW)
  • Fleksibilitet og energiressurser
  • Effektiv utbygging og nettilknytning
  • Ladetjenester og digitale løsninger
  • Oppskalering og bærekraft
  • Pilot-uttesting 

Kontaktpersoner