Til hovedinnhold
Norsk English

Internasjonal kvalitetspris til Alexandra Bech Gjørv

Alexandra Bech Gjørv. Foto: Terje Trobe
Den europeiske organisasjonen for kvalitet (EOQ) tildeler Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF, European Quality Leader Award 2024. Denne utmerkelsen anerkjenner hennes arbeid med risikostyring og kvalitetsledelse i SINTEF.

EOQ 'Quality Leaders' er personer som har lyktes i sitt lederskap og levert på kvalitet- og risikostyring. Juryen har begrunnet prisen videre med hennes lederskap som ved endrings- og kvalitetsforbedringsprosesser har ført SINTEF gjennom en transformativ reise mot bærekraftig utvikling. Dette integrerer grønn, digital, sirkulær og økonomisk bærekraftig praksis.

Siden 2016 har Alexandra vært konsernsjef i SINTEF, et av Europas største uavhengige forskningsinstitutt. Alexandra fikk også den norske nasjonale kvalitetslederprisen i 2023. 

Blant Alexandras mange suksesser er hennes store forbedring av kvalitet og risikostyring hos SINTEF spesielt viktig. Hun har forsterket en kultur for stadig forbedring og har blant annet tilpasset SINTEFs mål til FNs bærekraftsmål, noe som gjør at SINTEF fortsatt er ledende innen forskning og innovasjon. 

Alexandras ledelse har gitt henne stor respekt blant kolleger og eksperter i bransjen. Hun er kjent for sin integritet, sitt engasjement for kvalitet, og sin evne til å inspirere og lede team mot felles mål.

European Quality Leader Award hedrer personer som bruker sin tid, energi og kunnskap for å fremme kvalitet i Europa. Den europeiske organisasjonen for kvalitet (EOQ) har over 70,000 medlemmer og 500,000 selskaper som partnere og medlemmer i Europa og globalt. EOQ jobber for å forbedre kvalitetsledelse på tvers av ulike felt, med mål om å gjøre det europeiske samfunnet bedre gjennom fokus på kvalitet.

Overrekkelsen av prisen skjer under den årlige European Quality Congress i Reims, Frankrike, den 14. til 15. november. 

Kontaktpersoner