Til hovedinnhold
Norsk English

Er det trygt å gi laksen børstemark som er fôret opp på fiskebæsj?

I dag er det nemlig ikke lov å mate dyr med fôr som kommer fra egen “verdikjede”. Men loven er ikke basert på vitenskap.

Fra før har forskere bevist at børstemark kan leve og vokse på slam fra fiskeoppdrett. Samtidig er det snakk om å fôre laks med børstemark.

Men hvor trygt er det egentlig å la laksen spise børstemark som er matet med slam fra nettopp laks? Det ser et forskerteam på i prosjektet Secure Feed.

– Vi analyserer nå data som sier hvor trygt dette er med tanke på bakterier og virus, samt pionersykdommer som følge av kannibalisme. Vi ser også på akkumulering av tungmetaller, miljøgifter og legemiddelrester, forteller SINTEF-forsker Andreas Hagemann.

Forsker holder i en kopp med børstemark dyrket fram i laben. Nærbilde.

Slik ser børstemarken ut. Men er det trygt å gi den til laksen som blir vår mat – når den er foret opp på slam fra fiskeavføring? Foto: Håvard Egge

Utfordrer regelverket

Hagemann beskriver forskningen som en milepæl på veien mot en mer bærekraftig sirkulær kjede i havbruksnæringen.

I dag er det nemlig ikke lov å mate dyr med fôr som kommer fra egen verdikjede.

– EU-lovgivningen er ikke basert på vitenskap, men et føre var-prinsipp som følge av tilfellene med prionsykdommer, nærmere bestemt kugalskap, tilbake på 1980-tallet. Målet vårt er å se hvilke faktiske risiko som finnes, og utfordre regelverket, sier SINTEF-forskeren.

Kan få stor effekt

Hvis regelverket blir endret vil det få stor effekt. Forskerne har regnet ut at børstemark produsert av slam fra den norske næringen kan utgjøre totalt åtte til ni prosent av fôrbehovet laksenæringen har om de skal klare å produsere én million tonn mer laks i 2030.

– I 2019 produserte norsk laksenæring 500.000 tonn med slam. Dette kan teoretisk være nok råstoff til å lage omtrent 150.000 tonn børstemark, sier Hagemann – og legger til:

– Børstemarken vil dessuten være et veldig næringsrikt laksefôr med sine langkjedete flerumettede omega3-fettsyrer.

Secure Feed er et samarbeid med SINTEF Ocean, Havforskningsinstituttet og veterinærinstituttet. Det er finansiert av FHF.

Kontaktperson