Til hovedinnhold
Norsk English

Klimakonferanse i Vesterålen

Landskapsbilde fra Vesterålen
Vesterålen og en region i det sentrale Portugal skal lære av hverandres innovative løsninger i EU-prosjektet RESIST. Her ser vi Bø i Vesterålen fra Lynghaugtiden. Foto: Øystein Lihaug Hjelle, Gaia Vesterålen
Gaia Arctic Summit 2024 skal samle internasjonale eksperter og næringslivsledere 6.-7. juni, for å utforske muligheter knyttet til klimaendringene i havet og kystsamfunnene i nord.

Konferansen "Gaia Arctic Summit" skal arrangeres for første gang i Vesterålen 6.-7. juni, med mål om å bidra til et konkurransedyktig og bærekraftig næringsliv. 

 I lys av raske endringer både i politiske rammebetingelser og klima, må vi ta innover oss at vi må tilpasse kursen for å bygge robuste lokalsamfunn for framtida. At regionale aktører får møte internasjonal ekspertise på hjemmebane i nord, er unikt, sier Geir Are Johansen, direktør i Museum Nord. 

Lokalsamfunn skal lære av hverandre

Museum Nord/ GaiaVesterålen er hovedarrangør bak konferansen, som er en del av EU-prosjektet RESIST. Målet med RESIST, som består av 56 partnere fra hele Europa og koordineres av SINTEF, er at lokalsamfunn med liknende utfordringer skal lære av hverandres klimatilpasninger

Gjennom Gaia Arctic Summit kan vi invitere og mobilisere lokale foregangsaktører for omstilling og innovasjon. Deltakere på konferansen vil også få muligheten til å lære av miljøer fra hele Europa, som møter klimaendringene på ulike måter i sine lokalsamfunn, sier Jan Skjetne, forskningsleder i SINTEF Digital.

I juni fylles altså Vesterålen med tilreisende konferansedeltakere fra hele Norge og Europa, noe som gleder prosjektleder i Gaia Vesterålen, Ane Høyem.  

  Det er stor stas at internasjonale, samfunnsdefinerende organisasjoner har valgt å komme hit – samtidig! I tillegg til at vi skaper en brennaktuell kunnskaps- og kompetansearena, viser den høye interessen at Vesterålen er i ferd med å posisjonere seg internasjonalt som en attraktiv destinasjon. Vi tror dette kan skape store ringvirkninger også for reiselivs- og turistnæringen i regionen, sier Høyem.

Skal styrke kompetanse på omstilling 

Programmet består av fire overordnede tema som sammen skal bidra til å styrke omstillingskompetansen:

  1. Klimaforskning med fokus på havet og Arktis
  2. Endringer i politiske rammebetingelser
  3. Finansiering, forskning og innovasjon
  4. Kunnskapsbygging og samarbeid mellom regionale og internasjonale aktører. 

  Det er spennende, og ikke minst viktig, å arrangere en konferanse her i Vesterålen for å koble regionale bedrifter med internasjonale aktører. For oss som søker å være ledende på bærekraftig produksjon av laks, er det avgjørende at vi holder oss oppdatert både på klimaforskning og politiske rammebetingelser, sier Martin Rasmussen, administrerende direktør i Andfjord Salmon.

Fakta om Gaia Arctic Summit 2024:

  • Museum Nord / Gaia Vesterålen er hovedarrangøren bak Gaia Arctic Summit.
  • Konferansen er en del av EU-prosjektet RESIST, hvor Andfjord Salmon og Vesterålsrådet også er samarbeidspartnere.
  • I tillegg er blant annet Deadline, Arena Storheia og SINTEF noen av samarbeidspartnerne bak den internasjonale konferansen, som forventes å tiltrekke seg opptil 450 gjester fra Norge og Europa.
  • Gaia Arctic Summit går av stabelen for første gang på Kulturfabrikken Sortland 6.-7.juni.

Kontaktperson