Til hovedinnhold

FORSKNING, TEKNOLOGI OG INNOVASJON

Forskning på avanserte materialer og nanoteknologi bidrar til løsninger på store samfunnsutfordringer og gir nye forretningsmuligheter. SINTEF Industri har ekspertise innen strukturelle materialer, funksjonelle materialer og multimaterialkombinasjoner, og kan hjelpe din organisasjon i å utvikle nye eller forbedrede produkter. Ved å koble vår kunnskap med annen relevant kompetanse i SINTEF, bidrar vi til utvikling av bærekraftige verdikjeder i kontekst av en sirkulær økonomi.

Forskningssjef
930 59 412

Ekspertise

Laboratorier

Prosjekter

Nyheter