Til hovedinnhold
Norsk English

Avdeling for energi og transport

Klimautfordringene krever lav- og nullutslippsløsninger og en omfattende omstilling til fornybar energiproduksjon. Maritim transport og offshore energiproduksjon står foran omfattende endringer som vil kreve innovative, bærekraftige, pålitelige og kostnadseffektive løsninger.

Kontaktperson

Om avdeling Energi og transport

Avdelingen utfører oppdragsforskning for maritim, offshore olje og gass og offshore vind, samt andre havbaserte næringer. Ved hjelp av verdensledende laboratorier og simuleringsverktøy utfører vi modelltesting, verifikasjon og kvalifisering av innovative tekniske konsepter. Gjennom analyser og utredninger blir effektene av forskjellige tekniske konsepter og operasjoner evaluert og optimert fra et helhetlig systemperspektiv mht miljø, risiko og kostnadseffektivitet. Gjennom tett samarbeid med våre kunder skaper og leverer avdelingen verdensledende kunnskap, metoder og teknologi.

Våre satsingsområder er digitalisering innen maritim og offshore sektor, energieffektive og miljøvennlige skip og operasjoner, autonome maritime transportsystemer, sikre og kostnadseffektive marine konstruksjoner og flytende konstruksjoner for havvind og andre nye havnæringer


Avdelingen er lokalisert i Otto Nielsens vei 10 
Medarbeidere i avdeling Energi og transport


 

Ekspertiser