Til hovedinnhold
Norsk English

Om SINTEF Ocean


Kontaktperson

Om oss

SINTEF Ocean driver forskning og innovasjon knyttet til havrommet for nasjonal og internasjonal industri. Vår ambisjon er å videreføre Norges ledende posisjon innenfor marinteknisk og biomarin forskning.

Mange av vår tids samfunnsutfordringer vil finne sin løsning gjennom bærekraftig utnyttelse av havet. OECD har anslått at innen disse havindustriene skal vi fordoble verdiskapningen globalt frem mot 2030, forutsatt at vi utnytter synergimulighetene mellom dem og utvikler industrien langs bærekraftsprinsippene.

Transport, mat- og energiproduksjon er ryggraden for havbaserte industrier og kjerneområder for SINTEF Ocean. I tillegg fokuserer vi på miljøteknologi, og har et av verdens fremste miljøer innen marin miljøteknologi. Gjennom samarbeid i SINTEF konsernet kan vi i tillegg til vår egen kompetanse, integrere teknologisk spisskompetanse fra andre industrisektorer.

Styre og ledelse

Styre

 • Alexandra Bech Gjørv (leder), Konsernsjef, SINTEF
 • Reidar Bye, Visekonsernsjef, SINTEF
 • Ingrid Schjølberg, Dekan og professor, Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk, NTNU
 • Jorunn Seglem, Managing director, KBAL hos Knutsen Group
 • Rune Torhaug, Direktør for myndighetskontakt i EU, DNV
 • Erik Gjerdene, Direktør, Norges Rederiforbund
 • Sverre Johansen, Generalsekretær, Norges Fiskarlag
 • Ulf Sverdrup, Direktør, Norsk utenrikspolitisk institutt.
 • Lars Henning Fehn, Senioringeniør, SINTEF Ocean
 • Trine Thorvaldsen, Seniorforsker, SINTEF Ocean
 • Tom Ståle Nordtvedt, Seniorforsker, SINTEF Ocean
 • Bjørn Ola Berge, Seniorforsker, SINTEF Ocean

Ledelse

Nøkkeltall og fakta

Nøkkeltall per 31.12.2021

 • Aksjekapital 18,5 MNOK
 • Egenkapital 496,6 MNOK
 • Driftsinntekter 703,7 MNOK
 • Antall ansatte 377
 • Investeringer i vitenskapelig utstyr, bygg og inventar 25,8 MNOK

Organisasjon

Pressekontakter

Følg oss i sosiale medier