Til hovedinnhold
Norsk English

Avdeling for klima og miljø

Gode klima- og miljøløsninger kombinert med inngående kompetanse om miljø og miljøhelse er en forutsetning for vår utvikling av bærekraftige hav-og kystbaserte næringer. Å forstå miljørisiko, og også vektlegge miljørisiko som beslutningsgrunnlag i innovasjonsprosesser, er avgjørende for å lette det grønne skiftet og realiseringen av FNs bærekraftsmål.

Kontaktperson

Om avdeling Klima og miljø

Vi jobber flerfaglig for utvikling av den blå økonomien og en bærekraftig forvaltning av marine ressurser og naturmangfold. Vi analyserer og modellerer hvordan det marine miljøet påvirkes av forskjellige stressorer, inklusive klimaendringer og forurensninger av ulike slag som for eksempel olje, farmasøytiske forbindelser og mikroplast. Gjennom dette arbeidet styrker vi kunnskapsgrunnlaget om klima og miljø og finner nye løsninger for å beskytte det marine miljøet samtidig som hav- og kystbaserte næringer kan innovere og utvikles videre.


Avdelingen er lokalisert i Brattørkaia 17C.
Medarbeidere i avdeling Klima og miljø