Til hovedinnhold
Norsk English

Vår historie

I 1913 tok en gruppe visjonærer ledet av NTH-professor Hans R. Mørch (1883-1946) initiativ til å bygge en skipsmodelltank i Trondheim. Etter flere års planlegging ble skipsmodelltanken innviet den 1. september 1939. Den er fortsatt i bruk i dag.

Flybilde over tyholt
Skipsmodelltanken på Tyholt

Milepæler i SINTEF Oceans historie

1913: Lansering av initiativ om bygging av en norsk skipsmodelltank.
1939: Offisiell åpning av Skipsmodelltanken i Trondheim.
1951: Skipsteknisk Forskningsinstitutt (SFI) ble etablert i Trondheim.
1952: Det regionale SFI-kontoret ble åpnet i Oslo.
1967: Innvielse av Kavitasjonslaboratoriet.
1972: Sammenslåing av Skipsmodelltanken og SFI under det nye navnet Norges Skipsforskningsinstitutt (NSFI).
1977: NSFI flytter til det nye Marinteknisk Senter på Tyholt i Trondheim.
1979: Skipsmodelltanken forlenges med 85 meter til 260 meter.
1981: Havlaboratoriet ble fullført høsten 1981.
1984: Navneendring 6. desember til Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK), som blir et selskap i SINTEF-gruppen.
1999: SINTEF Fiskeri og havbruk ble etablert som eget aksjeselskap.
2008: Ideen om Ocean Space Centre lanseres.
2008: SINTEF Nord etableres i Tromsø.
2009: SeaLab åpnes.
2016: SINTEF Ålesund etableres.
2017: SINTEF Ocean etableres. En fusjon mellom avd. for Miljøteknologi i SINTEF Materialer og kjemi, SINTEF Fiskeri og havbruk og SINTEF MARINTEK.