Til hovedinnhold
Norsk English

Stab

Staben bistår fagavdelingene med spesialistkompetanse innen økonomi, HR, HMS, kvalitet- og sikkerhet, administrasjon og drift.

Kontaktperson

Om avdeling Stab

Staben arbeider etter en kunde- og tjenesteorientert modell med naturlig overlapp mellom områdene for å sikre effektiv drift og god redundans. Spesialistområdene skal sikre at instituttet arbeider innenfor gjeldende regler og prosedyrer (KONTROLL), at fagavdelingene får tjenesteleveranser iht. deres behov (LEVERANSER), samt at instituttet løpende har tilstrekkelig beslutningsstøtte (STYRINGSINFORMASJON).


Medarbeidere i staben