Til hovedinnhold

Energisystem

Energisystem

Skal vi nå de globale klimamålene må vi få til en rask overgang til bruk av utslippsfri energi, og de utslippsfrie energibærerne må produseres uten at vi sløser med energien. I tillegg må fremtidens energisystem være pålitelig, miljøvennlig og kostnadseffektivt.

Å fjerne CO2-utslipp fra energisystemet spiller en av hovedrollene i denne sammenhengen – det er et "no regret option". Vi må erstatte fossil energi med fornybar, og vi må kutte utslipp i energibruken gjennom energieffektivisering og det må skje raskt.

Vi er godt i gang med omstillingen: Elektrifisering av transport er ett eksempel – med energi fra fornybare kilder bidrar elektrisk transport både til utslippskutt i energiproduksjonen og til redusert energibruk gjennom at elektriske framdriftssystemer er langt mer energieffektive enn fossile.

I SINTEF mener vi at Norge har spesielt gode forutsetninger for å lykkes med å bygge morgendagens industri i alle deler av det nye energisystemet. Vi kan skape et bærekraftig energisystem. 

Kontaktperson

Knut Samdal

Knut Samdal

Forskningssjef

FME CINELDI - Centre for Intelligent Electricity Distribution

CINELDI bidrar gjennom sin forskning på fremtidens smarte energisystemer blant annet å legge til rette for mer fornybar energi i kraftnettet, elektrifisering av transport og mer effektiv energibruk både i private hjem og i industrien.

CINELDI er et Forskningssenter for miljøvennlig energi delvis finansiert av Norges Forskningsråd.


Fremtidens elektriske distribusjonsnett - Ett scenario om gangen.

Nyheter

Nå kan du koble av strømnettet ved hjelp av hydrogen

Å produsere og lagre sin egen fornybare energi er en drøm for mange europeiske småsamfunn. På Byneset i Trondheim finner vi et av verdens første pilotanlegg som demonstrerer en slik løsning basert på hydrogen.

Vi er et steg nærmere verdensrekord i jordvarme

99 prosent av jordkloden har en temperatur på over 1000 grader celsius. Varmen er restvarme fra jordas opprinnelse og fra nedbrytning av radioaktive stoffer. Den kan omskapes til energi, som er fornybar, CO2-fri og stabil. Og jo dypere vi går, jo mer er det å hente. Norske forskere og teknologer er med i kappløpet om å lykkes.

Prosjekter

Ekspertise

Programvare

Laboratorier