Til hovedinnhold
Norsk English

Energisystem

Skal vi nå de globale klimamålene må vi få til en rask overgang til bruk av utslippsfri energi, og de utslippsfrie energibærerne må produseres uten at vi sløser med energien. I tillegg må fremtidens energisystem være pålitelig, miljøvennlig og kostnadseffektivt.

Kontaktperson

Å fjerne CO2-utslipp fra energisystemet spiller en av hovedrollene i denne sammenhengen – det er et "no regret option". Vi må erstatte fossil energi med fornybar, og vi må kutte utslipp i energibruken gjennom energieffektivisering og det må skje raskt.

Vi er godt i gang med omstillingen: Elektrifisering av transport er ett eksempel – med energi fra fornybare kilder bidrar elektrisk transport både til utslippskutt i energiproduksjonen og til redusert energibruk gjennom at elektriske framdriftssystemer er langt mer energieffektive enn fossile.

I SINTEF mener vi at Norge har spesielt gode forutsetninger for å lykkes med å bygge morgendagens industri i alle deler av det nye energisystemet. Vi kan skape et bærekraftig energisystem. 

FME CINELDI - Centre for Intelligent Electricity Distribution

CINELDI bidrar gjennom sin forskning på fremtidens smarte energisystemer blant annet å legge til rette for mer fornybar energi i kraftnettet, elektrifisering av transport og mer effektiv energibruk både i private hjem og i industrien.

CINELDI er et Forskningssenter for miljøvennlig energi delvis finansiert av Norges Forskningsråd.


Fremtidens elektriske distribusjonsnett - Ett scenario om gangen.

Ekspertise

Nyheter

Fleksibilitet som alternativ til nettinvestering

Fleksibilitet som alternativ til nettinvestering

I dag mangler nettselskaper, nasjonalt og internasjonalt, støttesystem for å vurdere den beste anvendelsen av fleksibilitet i kraftsystemet. Nå skal nettselskaper, teknologileverandører og forskere utvikle en programvare for å løse denne utfordringen...

Kraftkaos fordi det grønne skiftet er i puberteten

Kraftkaos fordi det grønne skiftet er i puberteten

Når vi i disse dager diskuterer strømpris og kraftkabler, må vi huske at vi står oppe i en grønn omstilling som det vil ta flere tiår å fullføre. Derfor må vi tåle noen uheldige effekter på kort sikt.

Prosjekter

Programvare

Laboratorier