Til hovedinnhold
Norsk English

Lav-temperatur hydrogen- og brenselcelle-laboratoriet

Hydrogen- og brenselcellelaboratoriet er en infrastruktur som dekker forskningsvirksomhet som spenner fra grunnleggende til anvendt forskning innen membranteknologi, katalyse, bipolare plater og komplette brensel- og elektrolyseceller.

Kontaktperson

Forskningen vi utfører inkluderer syntese, fysisk- og elektrokjemisk karakterisering av nye materialer og komponenter for neste generasjons hydrogenteknologi.

Syntese

 • Flammespraypyrolyse
 • Mikrobølgeassistert polyolsyntese
 • Belegg for bipolare plater
 • Spraybelegning av elektroder
 • Tape-caster/dip-coating

Ex-situ karakterisering
Aktivitet og selektivitet av katalysatorer for oksygenreduksjon og oksygenutvikling, hydrogenoksidasjon og utvikling, samt konduktivitet av pulvermaterialer og ex-situ testing av bipolare plater.

 • Tre-elektroder oppsett, Roterende Disk Elektrode (RDE) og Roterende Ring Disk Elektrode (RRDE)Oppsett for elektrisk ledningsevne av katalysatorer/pulver
 • Korrosjonsceller for testing av bipolare plater
 • Kontaktmotstand (ICR) oppsett for bipolare plater

In-situ karakterisering

 • 1 teststasjon med kapasitet for 5 enkeltcelle brenselceller (< 50 W)
 • 1 kommersiell Greenlight brenselcelle teststasjon (< 200 W)
 • 1 teststasjon for enkeltcelle/liten stack brenselceller med (< 600 W)
 • 1 enkeltcelle teststasjon for elektrolyse (< 200 W)
 • 1 kommersiell Greenlight elektrolyse teststasjon (< 500 W)
 • FTIR og GC gassanalyse
 • IC væskeanalyse
 • Potentiostater med 20A/20V boosters for avansert karakterisering (Syklisk voltammetri og impedansspektroskopi)

Elektrolyse- og brenselcellelaben har også tilgang til NTNUs fasiliteter for in-situ karakterisering av elektrokjemiske reaksjoner som for eksempel DEMS and EQCM.

Elektrolyse- og brenselcellelaben er oppgradert og er en del av det nye nasjonale "Norwegian Fuel Cell and Hydrogen Centre" med kapasitet til å teste elektrolyse- og brenselcellestacker opp til 10 kW.

Se forsker Katie McCay fortelle om lav-temperatur hydrogen- og brenselcelle-laboratoriet

Se forsker Katie McCay fortelle om lav-temperatur hydrogen- og brenselcelle-laboratoriet

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Sem Sælands vei 12, Trondheim