Til hovedinnhold
Norsk English

Prosjekter i avdeling Teknologiledelse

Her er et utvalg av prosjekter fra avdeling Teknologiledelse.

Barnehagedata 2021-2024: Spørsmål til Barnehage-Norge

Barnehagedata 2021-2024: Spørsmål til Barnehage-Norge

Start:
Slutt:

Prosjektets formål er å årlig å samle inn viktig informasjon fra barnehagesektoren innenfor utvalgte og politisk aktuelle tema. Tema for spørringene spilles inn fra ulike faggrupper i direktoratet og i Kunnskapsdepartementet. Oppdragsgiver er...

Gemini-senter Sustainability Transitions

Gemini-senter Sustainability Transitions

Start:
Slutt:

'Sustainability transitions' handler om å forstå – og bidra til å løse – de komplekse omstillingsprosessene som må til for at sentrale samfunnsfunksjoner (energi, transport/mobilitet, mat, husrom, vannforvaltning) blir levert og brukt på en...

UniK - Undervisning i koronatiden

UniK - Undervisning i koronatiden

Start:
Slutt:

I prosjektet Undervisning i koronatiden (UniK), vil SINTEF samle inn gode eksempler på undervisningsopplegg som lærere i grunnskole og videregående skole har benyttet seg av i koronatiden, i perioder hvor undervisningen helt eller delvis har foregått...

Competitive Flexibility: COM-FLEX

Competitive Flexibility: COM-FLEX

Start:
Slutt:

Prosjektet COM-FLEX skal skape konkurransekraft og vekst for bedriftspartnerne gjennom økt organisatorisk fleksibilitet i vekslingen mellom nye, grønne vekstsegmenter og tradisjonelle produktområder. Nøkkelelementer i dette prosjektet er...

FeedCarrier - Autonom, robust og fleksible fôringsrobot og kjøkken

FeedCarrier - Autonom, robust og fleksible fôringsrobot og kjøkken

Start:
Slutt:

Hovedmålet med FeedCarrier prosjektet er å utvikle et intelligent og autonomt fôringssystem som muliggjør fleksibel, robust og optimal fôring med hensyn på fôrkvalitet og dyrehelse, som vil føre til kostnadseffektiv drift for sluttbrukerne og gi...

Først og fremst

Først og fremst

Start:
Slutt:

Først og Fremst er et forskningsbasert innovasjonsprosjekt mellom Ullensaker kommune, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Making View AS, Høgskolen i Innlandet og SINTEF med støtte av Hovedstadsfondet (RFF). Formålet er å utvikle en...

Digitalt utenforskap

Digitalt utenforskap

Start:
Slutt:

Hovedmålet med prosjektet er å gi innspill til NAV i forbedringsarbeidet i sine løsninger.

WRAPID

WRAPID

Start:
Slutt:

WRAPIDs overordnede idé for verdiskaping er å utvikle markedsdrevet integrert og industriell produkt- og produksjonsutvikling som vil bidra til rask konkurransedyktig vekst i internasjonale markeder.

Følgeevaluering av FORREGION

Følgeevaluering av FORREGION

Start:
Slutt:

Følgeevalueringsprosjektets mål var å bidra til Forskningsrådets tre mål i tilknytning til FORREGION-programmet. Disse målene er: oppfølging og rapportering av resultater og effekter; aktivitetstilpasning i programmet og bedre koordinering av...

Sirkulært Trøndelag

Sirkulært Trøndelag

Start:
Slutt:

Hvordan kan fylkeskommunen akselerere næringslivet i overgangen til en sirkulær økonomi, og hvordan kan de bruke sin rolle som samfunnsutvikler for å få dette til?

TRAZEPO

TRAZEPO

Start:
Slutt:

TRAZEPO er et kompetanseprosjekt som skal bidra til omstilling av energisystemet i Norge. Målet er å utvikle ny kunnskap om hvilken rolle havnene kan spille som energiknutepunkter: Hvordan de kan legge til rette for mer bærekraftig transport og...

Partssamarbeid og forebyggende arbeidsmiljø

Partssamarbeid og forebyggende arbeidsmiljø

Start:
Slutt:

I dette prosjektet skal vi skaffe mer kunnskap om hva et godt forebyggende arbeidsmiljøarbeid er og se på hvordan partssamarbeid bidrar til dette i virksomheter på tvers av de store tariffområdene i norsk arbeidsliv.

Greening the Fleet

Greening the Fleet

Start:
Slutt:

Greening the Fleet (Greenfleet) skal analysere utfordringer og muligheter ved overgangen fra fossilt brennstoff til lavutslipps energiteknologi i skipsfarten.

Autonome team

Autonome team

Start:
Slutt:

Team, og spesielt autonome kryssfunksjonelle team, blir i økende grad brukt som en måte å organisere arbeid på. Autonome kryssfunksjonelle team har potensial til å være en svært effektiv og fleksibel arbeidsform, spesielt i bransjer kjennetegnet av...

SmartChain: Digitaliserte, automatiserte og integrerte verdikjeder

SmartChain: Digitaliserte, automatiserte og integrerte verdikjeder

Start:
Slutt:

Norske leverandører har i en årrekke hatt betydelig konkurransekraft og vekstpotensial knyttet til kunnskapsbasert produksjon av svært avanserte og innovative produkter med høy grad av skreddersøm. Vi har posisjonert oss i verdenstoppen av...

HUMAN

HUMAN

Start:
Slutt:

Er du fornøyd med samspillet mellom deg og de IT-systemene du bruker? Hva må til vi for at vi skal føle at systemene rundt oss støtter oss?

Presens: databasert beslutningsstøtte i vedlikehold

Presens: databasert beslutningsstøtte i vedlikehold

Start:
Slutt:

Jernbaneverket har sammen med SINTEF startet opp forskningsprosjektet Presens som skal øke Jernbaneverkets punktlighet, regularitet og oppetid. Dette skal oppnås ved å sammenstille informasjon om trafikk og tilstand i infrastrukturen i et...

Trepartssamarbeid om medarbeiderdrevet omstilling

Trepartssamarbeid om medarbeiderdrevet omstilling

Start:

SINTEFs studier i privat sektor viser at et utvidet samarbeid mellom ansatte, tillitsvalgte og ledere gir positive resultater i form av økt produktivitet, omstillingsevne og bedre arbeidsmiljø. Nå forsker vi sammen med ledere, tillitsvalgte og...

CustomR

CustomR

Start:

I prosjektet CUSTOMR går de fire Røros-bedriftene Røros Vinduer og Dører, Røros Metall, Røros Produkter og Flokk videre med å utvikle sin evne til Masseprodusert Skreddersøm (MSS). I denne forretningsstrategien spesifiserer kunden sitt eget produkt...

SKILLS (The Future Industrial Worker in Skilled Practice)

SKILLS (The Future Industrial Worker in Skilled Practice)

Start:
Slutt:

Norge kan komme til å mangle 100.000 fagarbeidere i nær fremtid. Det er viktig at flere velger yrkesfag, men enda viktigere at de får riktig opplæring, både på videregående skole, i lærlingperioden og etter at de er ferdig utdannet og nyansatt i...