Til hovedinnhold
Norsk English

FeedCarrier - Autonom, robust og fleksible fôringsrobot og kjøkken

Hovedmålet med FeedCarrier prosjektet er å utvikle et intelligent og autonomt fôringssystem som muliggjør fleksibel, robust og optimal fôring med hensyn på fôrkvalitet og dyrehelse, som vil føre til kostnadseffektiv drift for sluttbrukerne og gi bedre dyrevelferd.

Kontaktperson

Foto: TKS

Landbruket gjennomgår en omfattende endring med betydelig digitalisering. Landbruket blir smartere; det integreres sensorer og annen teknologi som øker produksjon og kvalitet. Teknologien gir både forbedret livskvalitet for bonden ved å redusere tungt og repeterende arbeid, men også forbedret dyrevelferd.

På tross av omstillingen gjøres utfôring til husdyr i dag i stor grad med traktor og manuelt utstyr. Storfe fôres minimum to ganger daglig, og arbeidet tar mye av bondens tid. Et system som fôrer automatisk har til sammenligning store fordeler: Bonden får frigitt tid og en sikrere arbeidsdag. En kan også styre hvor mye og hvor ofte dyrene skal fôres - mindre mengder, men oftere utfôring gir bedre kvalitet på fôret. God kvalitet øker appetitten og dyrevelferden øker. I tillegg blir dyrenes innbyrdes rangordning til dels oppløst da fôr av god kvalitet er tilgjengelig mange ganger om dagen.

Innen automatiserte løsninger er TKS Agri i dag en ledende leverandør av skinnebaserte utfôringssystemer for takmontasje. Denne løsningen er egnet for nordiske forhold, hvor bygningskrav gjør at takkonstruksjonen er sterk nok til å tåle monteringen av systemet. I resten av verden er bygningskonstruksjoner ofte for svake til å tåle den ekstra belastningen. Å få til gode skinne-løsning for denne typen bruk er vanskelig og dyrt. I tillegg er skinnesystemer generelt kostbare å installere og gir lite fleksibilitet.

På bakgrunn av dette vil TKS Agri i samarbeid med ORKEL, NMBU, Felleskjøpet og SINTEF utvikle en bakkegående, autonom utfôringsrobot som er fleksibel og som ikke trenger skinner eller annen kostbar infrastruktur. Det skal også utvikles et tilhørende fôrkjøkken som måler fôrkvaliteten og tilpasser utfôring deretter. Dette kan gjøre det mulig å øke kvalitet, produksjon og dyrevelferd. Robotene skal være kostnadseffektive, kompakte og lette, og skaleringsproblemet skal takles ved å la dem samarbeide.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2019 - 2022

Finansiering

Norges Forskningsråd (BIA)

Prosjekttype

Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN)

Samarbeidspartnere

TKS Agri (prosjekteier), Norges miljø-og biovitenskapelige universitet (NMBU), Felleskjøpet Agri, Felleskjøpet Rogaland Agder, Felleskjøpet Forutvikling, Orkel