Til hovedinnhold
Norsk English

Deténte – Digital beslutnings- og veiledningsstøtte ved arbeidsmiljøkonflikter

Prosjektet Détente (som betyr regulering av spenning) skal bidra i videreutviklingen av et digitalt system som skal brukes i håndtering av arbeidsmiljøkonflikter. Systemet skal bidra til å forebygge konflikters destruktive potensial og støtte beslutningstakere i å gjennomføre presise og effektive prosesser.

Ill.: Shutterstock

Semje Software AS har utviklet et IKT- system for å bistå ledere og HR-ressurser med å analysere konflikter, anbefale tilnærmingsmetode og veilede konfliktprosessen i organisasjoner. Ettersom IKT-systemet som er nytt i sitt slag, eksisterer det ikke forskning og dokumentasjonen på hvordan et slik digitalt verktøy oppfattes av de som skal bruke systemet i organisasjoner.

Med dette prosjektet skal vi arbeide for å demonstrere nytten og potensialet ved slik teknologi. Vi demonstrerer teknologien gjennom brukertesting for å bedre vurdere brukervennlighet, brukbarhet og nytteverdi av systemet. Basert på erfaringer fra prosjektet skal systemet videreutvikles for å tilpasse produktet basert på konkrete behov og ønsker fra potensielle brukere.

Prosjektet skal bidra med forskningsbasert kunnskap om hva som bidrar til at IKT-systemet skal fremstå som et pålitelig analyseinstrument, og dokumentasjon av brukervennlighet og brukererfaringer ved implementering av et digitalt verktøy som støtte til konflikthåndtering.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2021

Relevante lenker

PFoen digitalt forsterket arbeid
PFoen digital transformasjon

Finansiering

FORREGION Innlandet

Samarbeidspartner

Semje Software AS

Prosjekttype

Forprosjekt