Til hovedinnhold
Norsk English

EHCOM — bærekraftige digitale endringsprosesser i pleie- og omsorg gjennom kompetente heltidsansatte

Målet med prosjektet er å undersøke forholdet mellom digitalisering, opplæring på arbeidsplassen og yrkesutøvelse i kommunal pleie- og omsorg. Hvordan påvirker digitaliseringen hverdagen for ansatte, ledere og tjenestemottakere? Og hvordan kan det legges til rette for inkluderende, praksisnære læringsformer som sikrer kvalitet, effektivitet og trygghet i tjenestene – sett både fra utøveres og tjenestemottakeres side?

Kontaktperson

Ill.: Shutterstock

Digitaliseringen av helsetjenestene skaper endringer i arbeidsprosesser, kommunikasjon, sikkerhetsrutiner og samarbeidsformer. En forutsetning for at digital teknologi blir en ressurs og ikke en hindring i arbeidet, er at de ansatte har den digitale kompetansen de trenger for å ta i bruk de teknologiske verktøyene.

I kommunal helse- og omsorgstjeneste er andelen deltidsansatte høy. Ansatte i små stillinger har dårligere muligheter til å sette seg inn i nye systemer og rutiner på grunn av tidsnød, høyt arbeidspress og lengre tid mellom hver gang de er på jobb. Hva skjer med deres kompetanseutvikling og muligheter og motivasjon for læring? Hvordan kan opplæring i digitale verktøy foregå på måter som sikrer kvalitet og effektivitet i tjenestene for alle involverte? Og hvordan kombinerer kommunene digitaliseringsprosesser med innsatsen for å sikre en høyere andel heltidsansatte?

EHCOM undersøker digitaliseringsprosesser i kommunal pleie- og omsorg og hvordan kommuner legger til rette for digitalisering i tjenestene , opplæring, rekruttering og utvikling av heltidskultur.

I prosjektet samarbeider en tverrfaglig forskergruppe fra SINTEF Digital og NTNU tett med de fire kommunene Malvik, Levanger, Hitra og Verdal.

Statsforvalteren i Trøndelag og KS Trøndelag er også involvert i prosjektet. EHCOM kombinerer perspektiver og metoder fra samfunnsvitenskap, helseøkonomi og helsetjenesteforskning.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2025

Finansiering

Norges forskningsråd

Samarbeidspartnere

NTNU og kommunene Malvik, Hitra, Verdal og Levanger, KS, Statsforvalteren i Trøndelag.

Prosjekttype

KSP (Kompetanse og samarbeidsprosjekt)