Til hovedinnhold
Norsk English

Competitive Flexibility: COM-FLEX

Prosjektet COM-FLEX skal skape konkurransekraft og vekst for bedriftspartnerne gjennom økt organisatorisk fleksibilitet i vekslingen mellom nye, grønne vekstsegmenter og tradisjonelle produktområder. Nøkkelelementer i dette prosjektet er brukermedvirkning i digitaliseringsprosjekter, innovasjonsrettet partssamarbeid, effektiv og skalerbar styring og logistikk, kompetanseutvikling og arbeidsorganisering for økt fleksibilitet.

Foto: Aker Solutions

Bedriftspartnere

Søkerbedrift og prosjekteier er Aker Solutions AS. Aker Solutions sitt verft på Stord leverer olje- og gassplattformer og onshore prosessanlegg for operatører og andre kunder. Bedriften har spesialkunnskap med å utføre EPCI-prosjekter (engineering, procurement, construction and installation), og er anerkjent for å være verdensledende innen gjennomføring av prosjekt på riktig tid, kostnad og kvalitet. Prosjektet er forankret direkte i bedriftens hovedstrategi om økt virksomhet i vekstsegmenter som fornybar energi og store prosjekt for landbasert industri.

Sunnhordland Mek. Verksted AS (SMV) har lang erfaring som leverandør; bredt spekter av produkter til ulike bransjer. Det er et multidisiplint selskap med egen utviklingsavdeling og egen produksjon som inkluderer maskinering, installering, testing, overflatebehandling og service. Dette gjør at bedriften kan ta på seg alle oppgaver fra utvikling av produkt til service på det ferdige produktet.

Vågen AS er en erfaren leverandør av løsninger for effektiv og rasjonell massehåndtering. I likhet med Aker Solutions forholder de seg til krevende leveranser internasjonalt, der alt utstyr blir designet og dokumentert etter kundens behov.

FoU-partnere

SINTEF Digital, avdeling Teknologiledelse vil være prosjektleder FoU. Avdelingen har som mål å være landets ledende forskningsmiljø som i grenseflatene mellom mennesker, teknologi og organisasjon. Avdelingen har lang erfaring med utvikling av bedriftsnære løsninger innen organisasjons- og produksjonsledelse, bl.a. gjennom IPN-prosjekter (SIMPLEX, HPWS.no m.fl.) og KPN-prosjekter (SKILLS, A-Team). Fagmiljøet har også publisert på områder som Demokrati i arbeidslivet Demokrati i arbeidslivet (Levin mfl 2012).

SINTEF Digital, avdeling Helse, faggruppe for produkt- og tjenestedesign. Består av forskerteam med lang erfaring innen utvikling av produkter, tjenester og digitale verktøy i et bredt spekter av bransjer. Har særlig kompetanse på behovsdrevet innovasjon og brukermedvirkning i innovasjonsprosesser, samt metodeutvikling.

ETH Zurich, Prosjektet vil samarbeide med Chair of Production and Operations Management, D-MTEC, ETH Zurich, som er et av verdens ledende fagmiljø innen operations management.

Radboud University Nijmegen, er et av Europas ledende fagmiljø innen arbeidsorganisering. Avdelingen for Management Research vil delta i arbeidspakken knyttet til arbeidsorganisering for fleksibilitet.


Prosjektledere

Fra SINTEF: Sylvi Thun
Fra Aker Solutions: Trond Haga

Prosjektpartnere

Bedrifter: Aker Solutions på Stord, Atheno, SMV og Vågen. Alle er lokalisert i Sunnhordland.

Universiteter og forskningsinstitusjoner: SINTEF Digital, ETH Zurich og Radboud University.

Andre prosjektpartnere

Atheno er et utviklingsselskap som har fokus på nyskaping, digitalisering og det grønne skiftet. Atheno er industrinettverket i Sunnhordland med en stor eierklynge, og de ser at det er særs viktig med samhandling og felles læring de neste årene.


 

Medieinnslag

En digital ide-kasse forandret Aker Solutions på Stord Teknisk Ukeblad, 6. august 2023

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2024

Utforsk fagområdene

Publikasjoner

2023

Bakås, Ottar; Scherer, Felix; Gróf, Clemens; Haga, Trond Sanne. Managing industry transitions in ETO: The case of yard intralogistics. Procedia CIRP 2023 (2212-8271). 

Ravn, Johan Elvemo; Imaz, Oier; Ortega, Igor; Haga, Trond Sanne; Greenwood, Davydd J. Productive Pragmatism: Industrial Democracy under Neoliberal Capitalist Conditions. International Journal of Action Research 2023 (1861-1303) Vol. 19 (1), s. 7-48. 

Ravn, Johan Elvemo; Imaz, Oier; Haga, Trond Sanne; Greenwood, Davydd J. Varieties of Industrial Democracy – Beyond Neoliberalism or Not? International Journal of Action Research 2023 (1861-1303) Vol. 19 (1), s. 83-90.

Ravn, Johan Elvemo; Imaz, Oier; Haga, Trond Sanne; Greenwood, Davydd J. Special issue of the International Journal of Action Research on industrial democracy (Editorial). International Journal of Action Research 2023 (1861-1303) Vol. 19 (1), s. 3-6

Senoner, Julian; Kratzwald, Bernhard; Kuzmanovic, MIlan; Netland, Torbjørn; Feuerriegel, Stefan. Addressing distributional shifts in operations management: The case of order fulfillment in customized production. Production and operations management 2023 (1059-1478).

2022

Haga, Trond Sanne. Alienation in a digitalized world. AI & Society: Knowledge, Culture and Communication 2022. 

Kamsvåg, Pål Furu; Thun, Sylvi; Klemets, Joakim. From Intention to Use to Active Use of a Mobile Application in Norwegian ETO Manufacturing. Springer 2022 (978-3-031-05275-0), s. 91-111. 

2021

Claussen, Tor; Haga, Trond Sanne; Ravn, Johan Elvemo. Deliberative and material organizational becoming: Sociotechnical leadership of digital transformation. Diamond Scientific Publishing 2021 (978-1-838-15243-7), s. 59-82

Thun, Sylvi; Bakås, Ottar; Storholmen, Tore Christian B. Development and implementation processes of digitalization in engineer-to-order manufacturing: enablers and barriers. AI & Society: The Journal of Human-Centred Systems and Machine Intelligence 2021 (0951-5666). 

2020

Klemets, Joakim; Storholmen, Tore Christian B. Towards Super User-Centred Continuous Delivery: A Case Study . 2020 (978-3-030-64266-2), s. 152-165. 

Kronikk

2021

Thun, Sylvi; Bakås, Ottar; Haga, Trond Sanne. Unngå digitaliseringens fallgruver. Dagens næringsliv 2021 (0803-9372). 

Relaterte prosjekter

Partssamarbeid og forebyggende arbeidsmiljø

Partssamarbeid og forebyggende arbeidsmiljø

Start:
Slutt:

I dette prosjektet skal vi skaffe mer kunnskap om hva et godt forebyggende arbeidsmiljøarbeid er og se på hvordan partssamarbeid bidrar til dette i virksomheter på tvers av de store tariffområdene i norsk arbeidsliv.

CustomR

CustomR

Start:

I prosjektet CUSTOMR går de fire Røros-bedriftene Røros Vinduer og Dører, Røros Metall, Røros Produkter og Flokk videre med å utvikle sin evne til Masseprodusert Skreddersøm (MSS). I denne forretningsstrategien spesifiserer kunden sitt eget produkt...