Til hovedinnhold
Norsk English

Avdeling Helse


Kontaktperson

Vi forsker på mennesket, helsesystemene, tjenestene, aktørene og teknologiene for å oppnå bedre helse og livskvalitet i befolkningen og gode og effektive helse- og omsorgstjenester. Samhandling, helsefremming, organisering, digitalisering, gode pasientforløp og personspesifikk behandling og oppfølging er sentrale forskningstema. I tett samarbeid med tjenestene og industrien er vi en viktig aktør for å bygge norsk helseindustri.

Se alle ansatte i avdeling Helse her.

Nyheter

Utvalgte prosjekter

#Care4YoungTeeth<3

#Care4YoungTeeth<3

Start:
Slutt:

Prosjektet #Care4YoungTeeth<3 skal bidra til å forbedre alle ungdommers tannhelse, uavhengig av sosial, geografisk eller økonomisk bakgrunn.

Digital Worker and Exposure Risk Assessment

Digital Worker and Exposure Risk Assessment

Start:
Slutt:

Prosjektet Digital Worker ERA vil fokusere på eksponering, fysiske og organisatoriske faktorer for arbeidstakere i petroleumsindustrien. Vi vil bygge ny kunnskap om sanntids eksponeringsvurdering av både kjemisk og fysiologisk belastning samt de...

Følgeforskning på implementering av Helseplattformen

Følgeforskning på implementering av Helseplattformen

Start:
Slutt:

Innføring av store helseinformasjonssystemer, som Helseplattformen, er et komplekst, kostbart og krevende arbeid. Det er derfor viktig å systematisere lærdom fra innføringsprosessen til nytte både for den pågående implementeringen og for senere store...

Evaluering av pakkeforløp for kreft

Evaluering av pakkeforløp for kreft

Start:
Slutt:

I dette prosjektet, som er en forskningsbasert evaluering av pakkeforløp for kreft, skal vi finne ut hvordan helsepersonell jobber med å realisere pakkeforløp og hvordan pasientene opplever å være i pakkeforløp.

Kontakt oss

Hvordan finne oss i Oslo

Besøksadresse:
Forskningsveien 1, Gaustad

Postadresse:
SINTEF Digital
Avd. Helse
Postboks 124 Blindern
0314 Oslo, Norway

Admin. kontaktperson:

Hvordan finne oss i Trondheim

Besøksadresse:
Prof. Brochs gate 2
Miljøbygget, Teknobyen

Postadresse:
SINTEF Digital
Avd. Helse
Postboks 4760 Torgaarden
7465 Trondheim, Norway

Admin. kontaktperson: