Til hovedinnhold
Norsk English

Evaluering av pakkeforløp for kreft

I dette prosjektet, som er en forskningsbasert evaluering av pakkeforløp for kreft, skal vi finne ut hvordan helsepersonell jobber med å realisere pakkeforløp og hvordan pasientene opplever å være i pakkeforløp.

Kontaktperson

Ill.: Shutterstock

Mål med prosjektet

Få kunnskap om hvordan pakkeforløp for kreft erfares av pasienter og tjenesteutøvere, samt å innhente kunnskap om hvorvidt pakkeforløpene oppfyller myndighetenes intensjoner med dem.

 

Tre hovedtema belyses:

  • Pasienttilfredshet og brukermedvirkning i pakkeforløpene.
  • Samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og fastleger og avtalespesialister.
  • Ledelse og organisering, herunder oppgavedeling knyttet til kreftutredning og behandling i sykehus.

Prosjektet ser særlig på pakkeforløp for bryst-, prostata-, lunge- og føflekkreft.

 

Design og metode

Dette er et helsetjenesteforskningsprosjekt som anvender kvalitative forskningsmetoder som intervju og tekstanalyse.

 

  • Intervjuer med pasienter som har diagnose som omfattes av de fire ovennevnte pakkeforløpene.
  • Intervjuer med helsepersonell i sykehus (leger, sykepleiere, koordinatorer m.fl.), fastleger og private aktører/-avtalespesialister.
  • Analyse av informasjonsmateriale til pasienter.

Bakgrunn

Pakkeforløp for kreft ble innført i Norge i 2015. Pakkeforløp for kreft skal gi forutsigbarhet og trygghet for pasienten og hans/hennes pårørende. Pakkeforløp er nasjonale standardiserte pasientforløp, der målet er å bidra til rask utredning og behandlingsstart uten unødvendig ventetid.

 

Det finnes lite forskningsbasert kunnskap om hvordan pasienter opplever å få utredning/behandling for kreft organisert gjennom pakkeforløp. Det er også lite systematisk kunnskap om hvordan tjenesteutøvere jobber for å iverksette pakkeforløp for kreft og hva slags organisatoriske grep (både internt i sykehus og på tvers av organisasjoner) som blir gjort når en skal organisere tjenestene gjennom pakkeforløp. 

 

Publikasjoner

Håland, Erna; Næss, Siri Christine Kvernmo; Solbjør, Marit; Gilstad, Heidi; Melby, Line Kari. Forhandling, koordinering og kvalitetssikring: Pakkeforløpskoordinatorers arbeid med pakkeforløp for kreft. Norsk sosiologisk tidsskrift 2023, ;Volum 7.(6), NTNU SINTEF.

Gilstad, Heidi; Sand, Kari; Solbjør, Marit; Melby, Line.
Deconstructing (e)health literacy: aspects that promote and inhibit understanding of health information in breast cancer patient pathways.
International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being 2022 ;Volum 17.(1), NTNU SINTEF.

Andersen-Hollekim, Tone Elisabeth; Melby, Line; Sand, Kari; Gilstad, Heidi; Das, Anita; Solbjør, Marit. Shared decision-making in standardized cancer patient pathways in Norway—Narratives of patient experiences. Health Expectations 2021, ;Volum 24.(5) s.1780-1789, NTNU SINTEF.

Håland, Erna; Melby, Line. Coding for quality? Accountability work in standardised cancer patient pathways (CPPs). Health 2021 s.1-18
NTNU SINTEF.

Melby, Line; Håland, Erna. When time matters: a qualitative study on hospital staff’s strategies for meeting the target times in cancer patient pathways. BMC Health Services, Research 2021 ;Volum 21. s.1-12,
SINTEF NTNU.

Melby, Line; Solbjør, Marit. Webinar: "Pakkeforløp for kreft" - konsekvenser for pasienter og helsepersonell. Panelsamtale mellom forskere og Kreftforeningen. Webinar - avslutning for prosjektet Evaluering av pakkeforløp for kreft; 2021-03-03 - 2021-03-03, 
NTNU SINTEF.

Solbjør, Marit; Sand, Kari; Ervik, Bente; Melby, Line. Patient experiences of waiting times in standardised cancer patient pathways in Norway - a qualitative interview study. BMC Health Services, Research 2021 ;Volum 21.(1) s.1-7, NTNU SINTEF UNN.

Håland, Erna; Melby, Line. Koder som representasjon for kvalitet? Helsepersonells arbeid for å forstå, bruke og utvikle koder som representasjon for kvalitet i pakkeforløp for kreft. Helsetjeneste-forskningskonferansen; 2020-03-10 - 2020-03-11, 
NTNU SINTEF.

Solbjør, Marit; Gilstad, Heidi; Sand, Kari; Das, Anita; Melby, Line.
Shared decision making in standardized cancer patient pathways in Norway – patient experiences. International Conference of Integrated Care, ICIC2020; 2020-09-30, NTNU SINTEF, 2019.

Melby, Line; Håland, Erna. Speedy, predictable and secure cancer care? Introducing cancer patient pathways in Norway. 12th European Public Health Conference; 2019-11-20 - 2019-11-23, SINTEF NTNU.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2017 - 2020

Finansiering

Norges forskningsråd

Samarbeidspartnere

Prosjektet gjennomføres i samarbeid mellom SINTEF, avd. Helse, NTNU og NTNU Samfunnsforskning. Internasjonal samarbeidspartner: Århus universitet, Center for Forskning i Cancerdiagnostik i praksis.

Utforsk fagområdene