Til hovedinnhold
Norsk English

Evaluering av pakkeforløp for kreft

I dette prosjektet, som er en forskningsbasert evaluering av pakkeforløp for kreft, skal vi finne ut hvordan helsepersonell jobber med å realisere pakkeforløp og hvordan pasientene opplever å være i pakkeforløp.

Kontaktperson

Ill.: Shutterstock

Mål med prosjektet

Få kunnskap om hvordan pakkeforløp for kreft erfares av pasienter og tjenesteutøvere, samt å innhente kunnskap om hvorvidt pakkeforløpene oppfyller myndighetenes intensjoner med dem.

Tre hovedtema belyses:

  • Pasienttilfredshet og brukermedvirkning i pakkeforløpene.
  • Samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og fastleger og avtalespesialister.
  • Ledelse og organisering, herunder oppgavedeling knyttet til kreftutredning og behandling i sykehus.

Prosjektet ser særlig på pakkeforløp for bryst-, prostata-, lunge- og føflekkreft.

 

Design og metode

Dette er et helsetjenesteforskningsprosjekt som anvender kvalitative forskningsmetoder som intervju og tekstanalyse.

 

  • Intervjuer med pasienter som har diagnose som omfattes av de fire ovennevnte pakkeforløpene.
  • Intervjuer med helsepersonell i sykehus (leger, sykepleiere, koordinatorer m.fl.), fastleger og private aktører/-avtalespesialister.
  • Analyse av informasjonsmateriale til pasienter.

Bakgrunn

Pakkeforløp for kreft ble innført i Norge i 2015. Pakkeforløp for kreft skal gi forutsigbarhet og trygghet for pasienten og hans/hennes pårørende. Pakkeforløp er nasjonale standardiserte pasientforløp, der målet er å bidra til rask utredning og behandlingsstart uten unødvendig ventetid.

 

Det finnes lite forskningsbasert kunnskap om hvordan pasienter opplever å få utredning/behandling for kreft organisert gjennom pakkeforløp. Det er også lite systematisk kunnskap om hvordan tjenesteutøvere jobber for å iverksette pakkeforløp for kreft og hva slags organisatoriske grep (både internt i sykehus og på tvers av organisasjoner) som blir gjort når en skal organisere tjenestene gjennom pakkeforløp. 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2017 - 2020

Utforsk fagområdene