Til hovedinnhold
Norsk English

Digital Worker

Prosjektet Digital Worker ERA vil fokusere på eksponering, fysiske og organisatoriske faktorer for arbeidstakere i petroleumsindustrien. Vi vil bygge ny kunnskap om sanntids eksponeringsvurdering av både kjemisk og fysiologisk belastning samt de menneskelige faktorene ved å bruke slike løsninger på arbeidsplassen.

Kontaktperson

Ill.: SINTEF

Risikoforebygging og tiltak for bedre arbeidsmiljø er viktige faktorer for å bedre kvaliteten, forhold og produktivitet på arbeidsplassen. Den pågående digitaliseringen innen petroleumsbransjen forventes å gi enorme muligheter for nye, fleksible, kostnadseffektive og interaktive prosesser samtidig som arbeidsmiljø opprettholdes og forbedres. Samtidig vil digitalisering og ny teknologi sannsynligvis føre til nye utfordringer som krever ny kunnskap på både organisatorisk og individuelt nivå for å sikre sikkerhet og personvern.

Ytre eksponeringer og fysisk belastning er blant de største risikoene for tidlig pensjonering, redusert funksjonalitet og helsefare innen petroleumsindustrien. Det er derfor viktig med oppdatert og ny kunnskap for å utløse det fulle potensialet i ny teknologi for å bygge et tryggere arbeidsmiljø. 

En kombinasjon av forskjellige metoder, f.eks. felt- og laboratoriemålinger, spørreskjemaer og intervjuer, vil bli brukt for å sikre involvering av de ulike perspektivene i arbeidslivet, alt fra fysiologiske mekanismer til organisatoriske problemstillinger. Prosjektet skal bruke en tverrfaglig tilnærming som kombinerer menneskelige faktorer, teknologi og organisasjonsledelse for å utvikle et rammeverk og kunnskap til den fremtidige digitale arbeideren. Resultatene fra dette prosjektet vil demonstrere hvordan teknologiske løsninger og systemer anvendt på en smart måte kan løfte neste generasjons arbeidsmiljø og videre etablere et sunnere arbeidsliv gjennom bevisstgjøring og økt kompetanse hos den enkelte arbeidstaker og helt opp til organisasjonsnivå.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2019 - 2022

Digital Worker ERA

 FoU

       

SINTEF Digital (Helse og Smart Sensor Systems) og NTNU (Nevromedisin og bevegelsesvitenskap, stipendiat)

     

Industripartnere

 

Equinor
AkerBP
Lundin AS
Vår Energi (ENI Norge AS)

     

Ressursgruppe

 

National Research Centre of Working Environment i Danmark
STAMI
Arbeidstakerorganisasjonen Industri & Energi
Arbeidstakerorganisasjonen SAFE