Til hovedinnhold
Norsk English

Digital Worker and Exposure Risk Assessment

Prosjektet Digital Worker ERA vil fokusere på eksponering, fysiske og organisatoriske faktorer for arbeidstakere i petroleumsindustrien. Vi vil bygge ny kunnskap om sanntids eksponeringsvurdering av både kjemisk og fysiologisk belastning samt de menneskelige faktorene ved å bruke slike løsninger på arbeidsplassen.

Kontaktperson

Ill.: Shutterstock

Risikoforebygging og tiltak for bedre arbeidsmiljø er viktige faktorer for å bedre kvaliteten, forhold og produktivitet på arbeidsplassen. Den pågående digitaliseringen innen petroleumsbransjen forventes å gi enorme muligheter for nye, fleksible, kostnadseffektive og interaktive prosesser samtidig som arbeidsmiljø opprettholdes og forbedres. Samtidig vil digitalisering og ny teknologi sannsynligvis føre til nye utfordringer som krever ny kunnskap på både organisatorisk og individuelt nivå for å sikre sikkerhet og personvern.

Ytre eksponeringer og fysisk belastning er blant de største risikoene for tidlig pensjonering, redusert funksjonalitet og helsefare innen petroleumsindustrien. Det er derfor viktig med oppdatert og ny kunnskap for å utløse det fulle potensialet i ny teknologi for å bygge et tryggere arbeidsmiljø. 

En kombinasjon av forskjellige metoder, f.eks. felt- og laboratoriemålinger, spørreskjemaer og intervjuer, vil bli brukt for å sikre involvering av de ulike perspektivene i arbeidslivet, alt fra fysiologiske mekanismer til organisatoriske problemstillinger. Prosjektet skal bruke en tverrfaglig tilnærming som kombinerer menneskelige faktorer, teknologi og organisasjonsledelse for å utvikle et rammeverk og kunnskap til den fremtidige digitale arbeideren. Resultatene fra dette prosjektet vil demonstrere hvordan teknologiske løsninger og systemer anvendt på en smart måte kan løfte neste generasjons arbeidsmiljø og videre etablere et sunnere arbeidsliv gjennom bevisstgjøring og økt kompetanse hos den enkelte arbeidstaker og helt opp til organisasjonsnivå.

Vitenskapelige artikler

Svein O Tjosvoll, Trine M Seeberg, Marius S Fimland, Øystein Wiggen, Silje E Jahren. Classification of kneeling and squatting in workers wearing protective equipment: development and validation of a rule-based model using wireless triaxial accelerometers. Ergonomics, 2022 Oct;65(10):1410-1420. doi: 10.1080/00140139.2022.2039410. Epub 2022 Feb 25.

Svein O Tjøsvoll, Øystein Wiggen, Victor Gonzalez, Trine M Seeberg, Skender Elez Redzovic, Ingeborg Frostad Liaset, Andreas Holtermann, Marius Steiro Fimland. Assessment of Physical Work Demands of Home Care Workers in Norway: An Observational Study Using Wearable Sensor Technology. Observational Study Ann Work Expo Health, 2022 Nov 15;66(9):1187-1198.

Medieinnslag

Øystein Wiggen , Julie Renberg , Skender Elez Redzovic og Marius S. Fimland. Innlegg: Arbeid vi blir syke av, kan gjøres helsefremmende. Dagens Næringsliv, 04.11.2020.

Podkast med Øystein Wiggen

Hør vår podkast Smart forklart med temaet Helsefremmende arbeidsplasser: Når jobben gir en positiv effekt på kroppen din

Flere episoder av Smart forklart

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2019 - 2022

Webinarer 2022


Videoene omhandler:

  • WP1: Digitally enhanced ergonomics
  • WP2: Benzene monitoring for protection of workers
  • WP3: Smart protective equipment

Digital Worker WP1: Digitally Enhanced Ergonomics

Digital Worker WP1: Digitally Enhanced Ergonomics

Digital Worker, WP2: Benzene monitoring for protection of workers

Digital Worker, WP2: Benzene monitoring for protection of workers

Digital Worker WP3: Smart protective equipment

Digital Worker WP3: Smart protective equipment