Til hovedinnhold
Norsk English

Følgeforskning på implementering av Helseplattformen

Innføring av store helseinformasjonssystemer, som Helseplattformen, er et komplekst, kostbart og krevende arbeid. Det er derfor viktig å systematisere lærdom fra innføringsprosessen til nytte både for den pågående implementeringen og for senere store innføringsprosjekter i Norge.

Kontaktperson

Ill.: Shutterstock

Målene med prosjektet er

  • å få kunnskap om samhandlingen mellom helsetjenestene (brukere), implementeringsorganisasjonen (Helseplattformen) og leverandøren (Epic) i utformingen og gjennomføringen av implementeringen
  • å få kunnskap om helsetjenestenes forberedelser til implementeringen, samt deres erfaringer med tidlig bruk og lokale tilpasninger av journalsystemet
  • å gi forskningsbaserte tilbakemeldinger underveis i implementeringen
  • å bidra til begreps- og teoriutvikling innenfor fagfeltet implementeringer av store og komplekse informasjonssystemer i helsevesenet.

Data blir samlet inn gjennom intervjuer, deltakende observasjon og workshops med et utvalg av helsetjenestene som tar i bruk Helseplattformen.

Resultatene fra prosjektet vil bli formidlet gjennom muntlige og skriftlige vitenskapelige og populærvitenskapelige publikasjoner.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2025

Finansiering

Norges forskningsråd, prosjekt nr. 326744. Prosjektet inkluderer en PhD-stipendiat.

Prosjektledelse

Prosjektet ledes av SINTEF Digital, avd. Helse.
Forskningspartnere: NTNU, UiT Norges arktiske universitet, Nasjonalt senter for e-helseforskning og Københavns universitet.

Samarbeidspartnere

Helseplattformen, St. Olavs hospital HF, Helse Nord-Trøndelag HF og Helse Møre og Romsdal HF.

Prosjekttype

Kompetanse- og samarbeidsprosjekt (KSP).

Relevant lenke

Helseplattformen