Til hovedinnhold
Norsk English

#Care4YoungTeeth<3

Prosjektet #Care4YoungTeeth<3 skal bidra til å forbedre alle ungdommers tannhelse, uavhengig av sosial, geografisk eller økonomisk bakgrunn.

Kontaktperson

Barn og unges tannhelse har blitt mye bedre i løpet av de siste 30 årene. Likevel har en god del av norske 18-åringer hatt hull i tennene eller andre tann- eller munnproblemer som erosjon eller tannkjøttbetennelse. Slike problemer kan forverre seg når barna blir tenåringer, altså i den perioden da de både får sine permanente tenner og begynner å ta over ansvaret for tannpuss, tanntråd og fluor selv uten hjelp av foreldrene. Dårlig tannhelse er dessuten særlig utbredt blant sårbare grupper som familier med lav sosioøkonomisk status, innvandrere, barn som har foreldre med alvorlig somatisk sykdom eller psykiske lidelser eller barn som får hjelp av barnevernet.

Når ungdommer er hos tannlegen, bruker tannlegen/-pleier tid på å informere om godt tannstell i tillegg til selve tann- og munnundersøkelsen. Det er lenge mellom hver gang en ungdom er hos tannlegen, og det er lite tid til å gi god informasjon i løpet av et besøk. Vi har for lite kunnskap om de faktiske tannstellvanene til ungdommer og om hva som vil være de beste metodene for å få ungdommer til å ta best mulig vare på tennene sine.

I prosjektet #Care4YoungTeeth<3 skal vi utvikle nye løsninger for å støtte og motivere ungdommer til gode tann- og munnhelsevaner. Nye løsninger kan være for eksempel nye tannhelseprodukter, nye digitale informasjons- og kommunikasjonsverktøy og nye kontaktpunkter. Vi skal også teste hvordan løsningene fungerer i reelle situasjoner. De nye løsningene skal utvikles i samskapende aktiviteter der ungdommene selv, tannhelsepersonell, produktdesignere, tjenestedesignere og forskere deltar.

Nye funksjonelle løsninger for å ta godt vare på tennene sine som ungdom, kan bidra til å etablere gode vaner også inn i voksenlivet, og dermed redusere sosiale ulikheter i tannhelse.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2025

Finansiering

Norges forskningsråd

Samarbeidspartnere

Kompetansesenteret tannhelse Midt (TkMidt)
Univ. of Sheffield
ablemagic
Orkla Home & Personal Care AS
Karolinska Institutet
UiT The Arctic Univ. of Norway
Forandringsfabrikken
NTNU, Institutt for design
Trøndelag fylkeskommune tannhelsetjeneste, Den offentlige tannhelsetjenesten (DOT)

Tilknyttet partner: Univ. i Bergen, Inst. for klinisk odontologi

Referansegruppe

Sør-Trøndelag tannlegeforening/Den Norske Tannlegeforening
Cardiff University
Forandringsfabrikken
Karolinska Institutet/TkMidt
Sykepleierforbundet
Norsk tannpleierforening
Trøndelag barne- og ungdomsråd
Kliniske ernæringsfysiologers forening tilsluttet Forskerforbundet (KEFF)
Oral Helse KAG

Prosjekttype

Kompetanse- og samarbeidsprosjekt

Utforsk fagområdene