Til hovedinnhold
Norsk English

Partssamarbeid og forebyggende arbeidsmiljø

I dette prosjektet skal vi skaffe mer kunnskap om hva et godt forebyggende arbeidsmiljøarbeid er og se på hvordan partssamarbeid bidrar til dette i virksomheter på tvers av de store tariffområdene i norsk arbeidsliv.

Kontaktperson

Les sluttrapporten "Partssamarbeid og forebyggende arbeidsmiljø" her.

For å undersøke og få mer kunnskap om hvordan virksomheter jobber partsbasert med forebyggende arbeidsmiljøarbeid, skal vi studere virksomheter som har lykkes med dette arbeidet i praksis. Mer utdypende skal vi blant annet undersøke

  • hva disse virksomhetene har gjort for å identifisere sine arbeidsmiljøutfordringer,
  • hvilke deler av arbeidsmiljøet de har prioritert og hvorfor,
  • hvilke tiltak de har gjennomført og hva som kjennetegner de ulike rollene i dette arbeidet.

I tillegg skal vi se på

  • hvordan samarbeidet om arbeidsmiljø er regulert i hovedavtalene og
  • hvordan virksomhetene samhandler med lokale myndigheter som NAV Arbeidslivsenter og Arbeidstilsynet og de sentrale partene på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden.

Utvalget består av til sammen ca. 21 virksomheter som er blitt nominert av partene i IA-avtalen;

  • de store arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene,
  • NAV Arbeidslivssenter og Arbeidstilsynet.

Vi skal dokumentere og analysere praksis i de utvalgte virksomhetene, ca. tre fra hvert tariffområde, med fokus på hvordan de har jobbet systematisk og partsbasert med forebygging av arbeidsmiljøet. Virksomhetene skal dokumentere sitt arbeid gjennom praksishistorier som de presenterer på en felles workshop innenfor hvert tariffområde. Ytterligere data vil fremskaffes gjennom fokusgruppeintervjuer og undersøkende prosess i form av søke- og dialogkonferanser.

Oppdragsgiver for prosjektet er Arbeids- og sosialdepartementet og varighet er fra november 2017 til oktober 2018. Prosjektet gjennomføres av forskere fra SINTEF Teknologi og samfunn i samarbeid med Institutt for Psykologi ved NTNU.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.11.2017 - 31.10.2018

Utforsk fagområdene