Til hovedinnhold
Norsk English

SKILLS (The Future Industrial Worker in Skilled Practice)

Norge kan komme til å mangle 100.000 fagarbeidere i nær fremtid. Det er viktig at flere velger yrkesfag, men enda viktigere at de får riktig opplæring, både på videregående skole, i lærlingperioden og etter at de er ferdig utdannet og nyansatt i bedrift.

Kontaktperson

Økt automatisering og ny teknologi vil, i tillegg til et behov for høyere innovasjonsnivå, kreve kompetente og interdisiplinært dyktige fagfolk. Prosjektet SKILLS setter søkelys på hva som er riktig kompetanse for fremtidens fagarbeidere, hvordan yrkesopplæring og bedrifter kan samarbeide på nye og bedre måter for å oppnå dette, samt hvordan opplæring i bedrift kan sørge for at de ansatte blir høypresterende fagarbeidere med riktig kompetanse.

SKILLS' mål er å utvikle kunnskap og modeller for høyt kvalifiserte yrkesfaglige kunnskapspraksiser i fremtidens fabrikker. For å få til dette, må følgende gjøres:

  • Syntetisere kunnskap om yrkesrettet arbeid i fremtidig produksjon, og utvide denne gjennom empiriske studier som gjør det mulig å tydeliggjøre utfordringene.
  • Utvikle et rammeverk for en utvidet kompetansutviklingsinteraksjon mellom elev, skole og industri.
  • Utforme et helhetlig system for fremtidig yrkesarbeid i industri. Dette inkluderer grensesnittet mellom skole, bedrift, fagforeninger, ledelse og lærlinger, og hvordan man kan sikre et bærekraftig og helhetlig system for vedlikehold og utvikling av ferdigheter.

SKILLS er et KPN-prosjekt i BIA-programmet. Bedriftspartnerne i prosjektet er Sandvik Teeness, Pipelife og Siemens Power Electronics Centre. Alle disse tre samarbeider med videregående skoler for opplæring av fagarbeidere, og ønsker å styrke denne koblingen.

Vi har gjennomført en spørreundersøkelse som kartlegger fremtidens kompetansebehov.

Last ned pdf-fil av SINTEF-rapport "Fagarbeiderkonferanse - Kartlegging av dagens og fremtidens kompetansebehov i fagarbeiderrollen, i industri og bygg og anlegg"

Les oppslag om "Lærlingene skal bli bedre" i Gemini.no.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2015 - 2019

Fakta om prosjektet

SINTEF v/Lisbeth Øyum  er prosjektleder og NIFU er kompetansepart.

Annika Odland er stipendiat tilknyttet prosjektet.

Utvalgte publikasjoner