Til hovedinnhold

SKILLS (The Future Industrial Worker in Skilled Practice)

SKILLS (The Future Industrial Worker in Skilled Practice)

Norge kan komme til å mangle 100.000 fagarbeidere i nær fremtid. Det er viktig at flere velger yrkesfag, men enda viktigere at de får riktig opplæring, både på videregående skole, i lærlingperioden og etter at de er ferdig utdannet og nyansatt i bedrift.

Økt automatisering og ny teknologi vil, i tillegg til et behov for høyere innovasjonsnivå, kreve kompetente og interdisiplinært dyktige fagfolk. Prosjektet SKILLS setter søkelys på hva som er riktig kompetanse for fremtidens fagarbeidere, hvordan yrkesopplæring og bedrifter kan samarbeide på nye og bedre måter for å oppnå dette, samt hvordan opplæring i bedrift kan sørge for at de ansatte blir høypresterende fagarbeidere med riktig kompetanse.

SKILLS' mål er å utvikle kunnskap og modeller for høyt kvalifiserte yrkesfaglige kunnskapspraksiser i fremtidens fabrikker. For å få til dette, må følgende gjøres:

  • Syntetisere kunnskap om yrkesrettet arbeid i fremtidig produksjon, og utvide denne gjennom empiriske studier som gjør det mulig å tydeliggjøre utfordringene.
  • Utvikle et rammeverk for en utvidet kompetansutviklingsinteraksjon mellom elev, skole og industri.
  • Utforme et helhetlig system for fremtidig yrkesarbeid i industri. Dette inkluderer grensesnittet mellom skole, bedrift, fagforeninger, ledelse og lærlinger, og hvordan man kan sikre et bærekraftig og helhetlig system for vedlikehold og utvikling av ferdigheter.

SKILLS er et KPN-prosjekt i BIA-programmet. Bedriftspartnerne i prosjektet er Sandvik Teeness, Pipelife og Siemens Power Electronics Centre. Alle disse tre samarbeider med videregående skoler for opplæring av fagarbeidere, og ønsker å styrke denne koblingen.

Vi har gjennomført en spørreundersøkelse som kartlegger fremtidens kompetansebehov.

Last ned pdf-fil av SINTEF-rapport "Fagarbeiderkonferanse - Kartlegging av dagens og fremtidens kompetansebehov i fagarbeiderrollen, i industri og bygg og anlegg"

Les oppslag om "Lærlingene skal bli bedre" i Gemini.no.

Publisert tirsdag 16. august 2016
Kommunikasjonsrådgiver
976 80 754

Prosjektvarighet

2015 - 2019

Fakta om prosjektet

SINTEF v/Lisbeth Øyum  er prosjektleder og NIFU er kompetansepart.

Annika Odland er stipendiat tilknyttet prosjektet.

Utvalgte publikasjoner

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1459654/

Dette er sluttrapporten for kvalifiseringsprosjektet Verdikjede fagarbeider. Verdikjede fagarbeider er støttet økonomisk av Regionale forskningsfond Midt-Norge og aktiviteten i prosjektet pågikk i 2015. Prosjektgruppa har bestått av forskere fra SINTEF Teknologi og samfunn, ledere og tillitsvalgte...

Forfattere Hanne Gudrun Finnestrand Kristoffer Magerøy Johan Elvemo Ravn Anniken Solem Lisbeth Øyum
År 2016
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1802962/

Contemporary debates over "the factory of the future" show that industries will need vocational workers that are empowered and skilled to act as decision-makers and controllers, holding technical and social skills of a high standard. Further, industrial development demands enough supply of skilled...

Forfattere Lisbeth Øyum Dorothy Sutherland Olsen Linn Thøring
År 2019
Type Vitenskapelig artikkel