Til hovedinnhold
Norsk English

Verdikjede fagarbeider

Sammendrag

Dette er sluttrapporten for kvalifiseringsprosjektet Verdikjede fagarbeider. Verdikjede fagarbeider er støttet økonomisk av Regionale forskningsfond Midt-Norge og aktiviteten i prosjektet pågikk i 2015. Prosjektgruppa har bestått av forskere fra SINTEF Teknologi og samfunn, ledere og tillitsvalgte fra Pipelife Norge AS, Teeness Sandvik, Siemens PEC, representanter fra Norsk e-læring, samt yrkesfaglærere ved Surnadal Videregående skole, Charlottenlund Videregående skole og Heimdal Videregående skole. Formålet med kvalifiseringsprosjektet har vært å skape grunnlag for innovasjon i utviklingen av fremtidens fagarbeider gjennom verdikjede fagarbeider. Med verdikjede fagarbeider mener vi kjeden rådgivning - yrkesfag – lærlingeansvarlig - bedrift – og modningsårere etterpå. Delmålene i prosjektet har vært; a) å fremskaffe oversikt over eksisterende forsøk i Norge og eventuelt andre europeiske land for å bygge kunnskapsbase, b) å få en god forståelse for mekanismene i hele verdikjede fagarbeider, c) å etablere et aktørnettverk for å utvikle kompetanseplattform utover prosjektgruppa Verdikjede fagarbeider, samt c) å utvikle ett eller flere gode design for ett eller flere innovasjonsprosjekt. Kvalifiseringsprosjektet har lyktes med sine delmål og er i dag videreført som et kompetanseprosjekt i Forskningsrådets BIA-program.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Teknologiledelse
  • SINTEF Digital

År

2016

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

SINTEF A27515

ISBN

9788214060294

Vis denne publikasjonen hos Cristin